Kaštieľ vo Voderadoch získal ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka


Kaštieľ vo Voderadoch, národná kultúrna pamiatka, sa môže pochváliť získaním prestížneho ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Toto ocenenie si vyslúžil vďaka systematickému, vysokoodbornému a esteticky zvládnutému prístupu k obnove a reštaurovaniu s rešpektom k zachovaným pamiatkovým hodnotám rozsiahleho komplexu.

Kaštieľ, Voderady Autor: Vladimír Miček
Kaštieľ, Voderady Autor: Vladimír Miček

História obce a kaštieľa

Voderady sú veľmi starým sídelným útvarom, ktorý sa prvýkrát spomína v stredovekých písomných prameňoch už v roku 1241 pod názvom Wederet. Názov obce sa v priebehu storočí menil a jeho súčasná podoba sa ustálila až v roku 1920.

Príchod rodu Zichyovcov v polovici 18. storočia bol výrazným podnetom pre hospodársky a stavebný rozvoj obce. Pričinili sa o stavbu nového kostola a dominantou obce sa stal vtedy ešte prízemný barokový kaštieľ. Gróf František Zichy v rokoch 1860 až 1870 objekt radikálne prestaval a zväčšil v historizujúcom, neskoro klasicistickom štýle. Vznikol tak honosný dvojpodlažný trojkrídlový objekt s bohatou štukovou výzdobou interiérov.

Kaštieľ vo Voderadoch Zdroj: FÉNIX - kultúrna pamiatka roka
Kaštieľ vo Voderadoch Zdroj: FÉNIX – kultúrna pamiatka roka

Obnova kaštieľa

Pred obnovou bol kaštieľ v zlom stave v dôsledku nevhodných zásahov a zanedbania údržby. Komplexná obnova sa týkala všetkých častí kaštieľa vrátane umeleckoremeselných prvkov a reštaurovania umeleckých súčastí architektúry. Cieľom bolo maximálne možné zachovanie originálnych hmôt a komponentov.

Súčasťou obnovy bola aj modernizácia infraštruktúry a inžinierskych sietí. Vďaka tomu pamiatka získala späť svoj presvedčivý historický výraz. Exkluzívne štýlové priestory kaštieľa po obnove ponúkajú verejnosti širokú paletu služieb.

Kaštieľ, Voderady Autor: Vladimír Miček
Kaštieľ, Voderady Autor: Vladimír Miček

Ocenenie je uznaním za príkladnú obnovu

Ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka pre Kaštieľ vo Voderadoch je zaslúženým uznaním za príkladnú obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vďaka citlivému prístupu a rešpektovaniu pamiatkových hodnôt sa podarilo zachovať tento architektonický skvost pre budúce generácie.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>