Potônske Lúky

Obec Potônske Lúky sa nachádza v Trnavskom kraji na Slovensku, konkrétne v okrese Dunajská Streda.


S rozlohou 4,94 km² a nadmorskou výškou 116 m n. m. patrí medzi menšie obce v regióne Podunajsko. K 31. decembru 2022 malo obyvateľstvo Potônskych Lúk 289 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 58,5 obyv./km².

Obec bola pôvodne súčasťou Hornej Potône pod názvom Horná Potôň – Lúky, no od 1. januára 2003 existuje ako samostatné osídlenie. Prvé písomné pamiatky o obci Horná Potôň pochádzajú z roku 1246.

Potônske Lúky disponujú fantastickými prírodnými danosťami a očarujúcim prostredím, avšak nemajú žiadne pamätihodnosti ani tradičnú architektúru – domy z pleteného prútia a hliny či objekty z nepálených tehál a trstia.

V minulosti bola obec Potônske Lúky zložená typickými samotami s 15 – 20 domami vzdialenými od seba o 150 – 200 m. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa počet obyvateľov priblížil k 500, avšak následne sa zmrazilo vydávanie stavebných povolení, čo spôsobilo odsťahovanie mladých ľudí do blízkych miest.

Dnes je obec vyhľadávaným miestom na rekreáciu a počet chalupárov pomaly presahuje počet kmeňových obyvateľov. V Potônskych Lúkach sa nachádza aj hrob maďarského vojaka nemeckej armády z II. svetovej vojny.

Obec leží na Podunajskej nížine a jej flóra a fauna je ešte pomerne bohatá a rôznorodá. Malý Dunaj poskytuje dobré podmienky pre populáciu vodného vtáctva a jeho čistota sa zlepšuje. V minulosti bol hlavným zdrojom obživy rybolov, výrub a spracovávanie dreva z lužných lesov, zhotovenie korýt a prevádzka vodných mlynov na Malom Dunaji.