Veľké Orvište

Veľké Orvište je malá, no významná obec, ktorá sa nachádza na Slovensku.


Je situovaná približne štyri kilometre severozápadne od mesta Piešťany, ktoré je známe svojimi liečivými kúpeľmi. Táto obec je položená na spojnici medzi dvoma významnými mestami, konkrétne Piešťany a Vrbové. Vrbové je známe ako mesto s bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok.

Súčasný počet obyvateľov obce Veľké Orvište je približne 1 072. Títo obyvatelia sú prevažne rímskokatolíckeho vyznania, čo svedčí o silnej náboženskej tradícii v tejto oblasti. Obec je známa aj svojou aktívnou komunitnou činnosťou.

V rámci obecných zariadení sa tu nachádza škola, ktorá poskytuje vzdelanie pre deti zo širšieho okolia. Pre najmenších je tu tiež k dispozícii materská škola. Občania majú k dispozícii tiež potraviny, kde môžu nakúpiť všetky potrebné potraviny a iné tovary pre bežnú domácnosť. Pohostinstvo ponúka možnosť stravovania, ale i spoločenského posedenia. Pre seniorov je k dispozícii klub dôchodcov. V obci sa nachádza niekoľko občianskych združení. Najznámejšie sú TJ Slovan Veľké Orvište a Rybárske združenie Záhumnie Veľké Orvište.

V obci sa nachádza rybník

V obci sa taktiež nachádza rybník, ktorý je súčasťou intravilánu. Je to miesto, ktoré slúži ako prírodná oáza a tiež ako miesto pre rekreačné rybárčenie.

História obce Veľké Orvište sa začala písať už v mladšej dobe kamennej, teda okolo roku 3500 pred Kristom. Prvá písomná zmienka o obci sa objavuje v Zoborských listinách, ktoré boli vydané v roku 1113. Od roku 1993 je Veľké Orvište samostatnou obcou, predtým bola súčasťou zoskupenia troch obcí: Ostrov, Veľké Orvište a Bašovce. Táto obec teda má dlhú a bohatú históriu.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky obce patrí rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Nachádza sa priamo na cintoríne v obci. Prvé údaje o existencii tohto kostola pochádzajú z roku 1743. Na začiatku 19. storočia prešiel kostol rekonštrukciou. Nasledovala ďalšia v rokoch 1937 až 1940. Táto sakrálna pamiatka je svedectvom bohatej histórie a kultúrneho vývoja obce Veľké Orvište.

Takáto podrobná charakteristika obce Veľké Orvište nám dovoluje lepšie pochopiť jej históriu, zariadenia a aktivity, ktoré poskytuje svojim obyvateľom, a tiež význam, ktorý má pre širšie okolie.