Biely Kostol

Obec Biely Kostol leží na Trnavskej pahorkatine v tesnej blízkosti krajského mesta Trnava asi 4 kilometre severozápadne.


Od hlavného mesta Bratislava je vzdialená približne 45 kilometrov.

O tom, že kostol je takmer v každej obci, nie je sporu. Ale mať kostol v názve obce je výsadou jedinej a je ňou práve Biely kostol. Pôvodne sa v obci nachádzal kostol zasvätený sv. Martinovi. Najstarší opis kostola pochádza z roku 1634. Kostol bol ohradený a priestor v jeho okolí slúžil ako cintorín. Mal jeden malý zvon.

Základný kameň súčasného kostola bol posvätený 7. júla 1940 a ako vzor bol použitý kostol v Trnave na Kopánke a bol slávnostne vysvätený na sviatok Krista Kráľa 25. 10. 1941. Kostol je jednoľodový, sakristia je pripojená z boku na južnej strane a má vlastný vonkajší vchod. Vo vnútri kostola je na stenách znázornená Krížová cesta.

Pohľad do histórie nám potvrdzuje, že dejiny obce sú úzko späté s históriou Trnavy. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bolo územie neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je spomínaný názov Alba Ecclesia – Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

K dôležitej zmene prišlo 1. januára 1974, keď bola administratívne pripojená k mestu Trnava. Bolo tak až do roku 1993, kedy sa obec znovu osamostatnila. Zaujímavosťou obce je jej aktuálne zaľudnenie. Na 2,5 štvorcových kilometroch žije takmer 2500 obyvateľov, čo predstavuje 1000 obyvateľom na km2.

Kaštieľ slúžil ako letné sídlo a majer

Ako letné sídlo a majer trnavskej jezuitskej univerzity slúžil barokový kaštieľ v obci, ktorý bol postavený v roku 1719. Kaštieľ je dvojpodlažná štvorkrídlová stavba, do štvorcového dvora otvorená arkádovou chodbou. V strede severného krídla je umiestnená kaplnka. Miestnosti sú radené za sebou a prístupné z okružnej arkádovej chodby. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.

V obci je sprístupnený Náučný chodník chotárom Bieleho kostola, ktorý vznikol vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja. Chodník má päť zastavení a vedie stredom obce. Návštevníci sa počas prechádzky dozvedia o histórii aj súčasnosti obce, archeológii ale aj o faune a flóre, ktorá sa v obci a jej blízkosti nachádza. Napríklad n neďalekých Trnavských rybníkoch s nachádza až 150 chránených druhov vtákov.

Cez obec prechádza aj cyklotrasa Šúrovce – Trnava – Častá a priamo s obcou susedí aj známe prírodné kúpalisko Kamenný mlyn.