Pastuchov

V obci na juhozápadnom Slovensku, Pastuchov, ležiacej v regióne Dolného Považia, žije 970 obyvateľov.


Administratívne spadá pod okres Hlohovec a Trnavský samosprávny kraj. Od Hlohovca, okresného mesta, je Pastuchov vzdialený len 10 km východným smerom. Trnava, ako krajské mesto, je vzdialená približne 35 km, Nitra a Piešťany cca 25 km a hlavné mesto Bratislava približne 80 km.

Rozloha obce je 1523,5 ha, čo znamená, že hustota obyvateľstva je 63,69 obyvateľov na km². Hranice jej katastrálneho územia susedia s územím Dolného Trhovišťa, Kľačian, Lukáčoviec a mesta Hlohovec. Východné hranice obce súčasne tvoria aj hranicu medzi Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Pastuchov sa prvýkrát spomína v roku 1276, ale je jasné, že existoval už dve až tri desaťročia skôr. Jeho vznik je úzko spätý s pastierstvom dobytka a oviec, čo dokazuje už samotný názov obce. Už od počiatku bolo Pastuchov spätý s hradom Hlohovec a bol súčasťou hlohovského panstva. Neskôr prešiel do rúk rôznych šľachtických rodov.

Občania sa tradične venovali poľnohospodárstvu, chovu dobytka, tkáčstvu a košikárstvu, pričom poľnohospodársky charakter obce sa zachoval aj po roku 1918. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 200 m n. m., pričom najnižšie miesto v obci má nadmorskú výšku 174 m a najvyššie 226 m n. m.

Pastuchov je súčasťou juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Na okrajových častiach obce sa nachádzajú dubovo-hrabové lesy. Katastr obce patrí do povodia rieky Váh. Dolina potoka Blatina, ktorý pramení pod osadou Hášoš, tvorí pozdĺžnu os chotára, ktorý na severe siahajúci až do doliny potoka Galanovka.

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých z roku 1846 a evanjelický kostol, ktorý bol po zničení nanovo postavený a v roku 1959 vysvätený, sú dôležité historické pamiatky obce.