Križovany nad Dudváhom

Obec Križovany nad Dudváhom, známa v minulosti pod názvom Keresztúr, sa nachádza na západe Slovenska, v okrese Trnava, 5 km juhovýchodne od jej centra.


Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1296 a jej história je bohatá a rozmanitá. Dnes je Križovany nad Dudváhom obecou bohatou na kultúrne a spoločenské aktivity.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. kríža, postavený v roku 1937. Jeho súčasťou je aj bočná kaplnka, ktorou je vynikajúco zachovaná románska rotunda z prvej polovice 13. storočia. Medzi ďalšie zaujímavosti obce patrí Obecný športový klub „OŠK Križovany nad Dudváhom“, aktuálne pôsobiaci vo V. lige.

História obce je spojená aj s prvou železnicou na území Slovenska a Uhorska, ktorá týmto miestom prechádzala. Konská železnica bola neskôr prestavaná na parnú prevádzku, dnes ju nahrádza železničná trať číslo 133 spojujúca Trnavu a Sereď.

Rotunda sv. kríža v Križovanoch nad Dudváhom je unikátnou stavbou, ktorej presný dátum postavenia nie je známy, no predpokladá sa, že bola postavená v prvej polovici 13. storočia. Patrocínium sv. Kríža dalo meno celej obci a rotunda slúžila ako farský kostol. Rotunda bola počas rokov 1678 až 1687 využívaná povstalcami ako stajňa, v rokoch 1760 až 1780 sa stala súčasťou nového kostola.

Zaujímavé je, že v roku 1937 mal byť barokový kostol, do ktorého bola rotunda začlenená, zbúraný, vrátane rotundy. Vďaka intervencii miestneho občana a amatérskeho archeológa Viliama Kráľoviča a Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku, sa však rotunda zachovala a stala sa súčasťou novej stavby kostola.

Rotunda predstavuje postupné prenikanie gotických prvkov do románskeho slohu. Jej výskum potvrdil, že rebrová klenba v lodi je pôvodná a nie dodatočne osadená. Rotunda je tiež významnou pre svoju menšiu veľkosť, s priemerom lode 540 cm a apsidy 340 cm. Jej múry sú hrubé jeden meter a fasády lode i apsidy sú pod strechou zdobené tzv. strieškovým vlysom z tehál.