Bojničky

Obec Bojničky je vinohradnícka obec na Slovensku v okrese Hlohovec, zo západnej strany katastra obce tečie rieka Váh.


Od okresného mesta je vzdialená približne 5 kilometrov a od Bratislavy 70. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113, keď sa obec spomínala v tzv. zoborskej listine.

Od roku 1828 stojí v obci klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Alžbety. Objekt bol dvakrát renovovaný v prvej polovici 20. storočia. Prvýkrát v roku 1906 a druhýkrát v rokoch 1932 a 1933, kedy bol kostol aj rozšírený.

V interiéri sa zachoval pôvodný organ a hlavný oltár, na ktorom je umiestnená patrónka kostola sv. Alžbeta Uhorská. Po pravej strane na podstavci hlavného oltára je sv. Anton a po vľavo sv. Alojz. Olejomaľbu Krížovej cesty namaľoval Luigi Morgazi. Pri dverách starej zakristie je umiestnená socha sv. Jozefa a vo zvonici je zvon z roku 1922, ktorý dodali bratia Fischerovci.

V obci je tiež moderný kláštor sv. Cyrila a Metoda – kláštor Milosrdných sestier svätého Vincenta, vybudovaný v roku 2000. Ide o Centrum mládeže v modernom kláštore, ktoré ponúka aj možnosť ubytovania pre každého, avšak prednostne dávame priestor animátorskej škole, kresťanským spoločenstvám a skupinám mladých. Treba samozrejme rešpektovať pravidlá a nerobiť veci, ktoré by boli v rozpore s kresťanstvom. Centrum má kapacitu 24 lôžok

Nachádza sa tu tiež kaplnka sv. Rócha s plastikou rovnakého svätca, zhotovená v prvej polovici 19. storočia.

Cez obec resp. kataster obce prechádzajú hneď dve cykloturistické trasy. Prvou je cesta Sereď – Hlohovec, ktorá má dĺžku 20 kilometrov a druhá viac-menej kopíruje breh Váhu a vedie zo Šintavy do Hlohovca a je len o niečo dlhšia.

Nielen cykloturisti si môžu cestu cez obec spestriť na Farm parku Bojničky, kde nájdete zvieratá typické pre slovenské gazdovstvo, ale aj množstvo zábavných atrakcií pre deti, akými sú trampolíny, preliezky, mini zipline či tubingová dráha. Ako spestrenie ponúka jazdu na koni ale aj simulátor dojenia, kde si môžu deti priblíži život na farme.