Štvrtok na Ostrove

Štvrtok na Ostrove je obec v Slovenskej republike, nachádzajúca sa v Trnavskom kraji a okrese Dunajská Streda. Leží v Podunajskej nížine, v západnej časti Žitného ostrova.


Obec sa rozprestiera na ploche 13,07 km² a má 1 710 obyvateľov (k 31.12.2022). Hustota obyvateľstva predstavuje 130,83 obyv./km².

Obec Štvrtok na Ostrove sa nachádza 22 km juhovýchodne od Bratislavy, 23 km severozápadne od Dunajskej Stredy, 11 km severne od Šamorína a 18 km južne od Senca. Susedí s obcami Čakany, Hubice, Lehnice, Mierovo, Hviezdoslavov, Miloslavov, Most pri Bratislave a Tomášov. Cez obec prechádza cesta II/572.

Prvá písomná zmienka o Štvrtku na Ostrove pochádza z roku 1217 za panovania kráľa Ondreja II., ktorý potvrdil vlastnícke práva obce pre rod Hunt-Pázmány zo Szentgyörgyiovců, jarmočné právo pre obec a časť z mýtnych príjmov pre comesa Sebesa, potomka uvedeného rodu.

V priebehu stáročí sa názov obce menil z CHETURTUC, CHETURTUCKHEIL, CHETERTEKHEL na Oppidum CHETERTEK. Je možné, že pôvodný názov bol v skoršom období iný, no bol zabudnutý a nový názov vznikol na základe udelenia jarmočného práva na štvrtok, namiesto pôvodnej nedele.

Prvá písomná zmienka o kostole v obci Štvrtok na Ostrove pochádza z roku 1333. V roku 1956 boli počas rekonštrukcie kostola objavené románske “portále”, teda vstupnú bránu ozdobenú medzi dvoma vežami kostola. Na oboch stranách portálu sú po dva okrúhle stĺpy spracované na hladko, ktoré sa nachádzajú v zemi pod kostolom. Dodnes neboli prebádané.

Štvrtok na Ostrove cez stáročia zohrával dôležitú úlohu v rozvoji Horného Žitného ostrova nielen kvôli svojmu jarmočnému právu, ale aj kvôli významu ciest, ktoré prechádzali obcou vzhľadom na močaristý charakter Žitného ostrova.

Po prvej svetovej vojne sa Štvrtok na Ostrove stal súčasťou Československej republiky a dostal meno Štvrtok na Ostrove. Pôvodne patril do Bratislavskej župy, okresu Šamorín. V roku 1961 sa stal súčasťou okresu Dunajská Streda, zároveň Západoslovenského kraja. Od roku 1997 je obec spolu s okresom Dunajská Streda zaradená do Trnavského samosprávneho kraja.