Šterusy

Obec Šterusy sa nachádza na pomeraní severnej časti Trnavskej pahorkatiny a výbežku Podunajskej nížiny.


Je situovaná 16 km západne od okresného mesta Piešťany, priamo na úpätí Malých Karpát, pozdĺž komunikácie II-507. Susedí s mestom Vrbové a obcou Kočín – Lančár. Katastrálne územie obce pokrýva plochu 1108 ha a je domovom pre 504 obyvateľov.

Na území obce môžeme nájsť prírodnú rezerváciu Orlie skaly, ktorá sa rozprestiera na 31 ha. Šteruský potok preteká chotárom obce, ktorého intravilán má nadmorskú výšku 230 m, zatiaľčo extravilán sa nachádza v rozsahu 186 – 439 m nad morom.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1262 pod názvom Cheteruch. Najstaršie osídlenie na území obce sa datuje do staršieho obdobia mladšej doby kamennej. Z jaskyne Veľká pec sú známe nálezy pozostatkov medveďa jaskynného a nosorožca.

K obci v minulosti patrila aj osada Pustá Ves, ktorá je od roku 1958 súčasťou obce Prašník. Obec Šterusy boli v rokoch 1850 – 1861 a 1872 – 1960 administratívne súčasťou okresu Piešťany. V rokoch 1861 – 1871 bolo územie obce pričlenené do okresu Nové Mesto nad Váhom. Od roku 1961 po rok 1996 bola obec súčasťou okresu Trnava. V rokoch 1975 – 1991 bola obec ako miestna časť pričlenená k Vrbovému. V roku 1996 sa Šterusy stali súčasťou obnoveného okresu Piešťany a novovznikajúceho Trnavského kraja.