Dlhá

Obec nesúca názov Dlhá sa nachádza v prekrásnom Trnavskom kraji, konkrétne v okrese Trnava.


Na mape ju nájdete v nadmorskej výške približne 185 metrov nad morom, ktorá je charakteristická pre tento región. Dlhá je pomerne malebná obec, jej celková rozloha sa rozprestiera na 11,81 kvadrátových kilometroch, čo je v prepočte približne 1 181 hektárov.

Podľa posledného sčítania obyvateľstva, ktorého výsledky sú zo dňa 31. decembra 2021, v Dlhej žije celkovo 437 obyvateľov. Táto početná komunita tvorí hustotu obyvateľstva, ktorá sa pohybuje na úrovni 36,83 obyvateľov na kilometer štvorcový. Je to príjemná komunita, kde sa každý pozná a má príležitosť vytvoriť silné a dlhodobé vzťahy so svojimi susedmi.

Prvý záznam o obci Dlhá je z roku 1296

Je zaujímavé spomenúť, že prvý dochovaný písomný záznam o existencii obce Dlhá sa datuje až do roku 1296. Tento záznam je dôkazom dlhodobej histórie a kultúrneho dedičstva, ktoré sa v tejto obci nachádza. Hodnoverné údaje o veľkosti Dlhej, počte usadlostí a aj o menách prítomného obyvateľstva nám poskytuje urbár červenokamenského panstva.

Historické záznamy poukazujú aj na to, že popri domácom obyvateľstve tu žili aj Chorváti. Je zaujímavé, že prvý raz sem prišlo až 14 chorvátskych rodín v roku 1540. Tento fakt je dôkazom skutočnosti, že Dlhá bola už od nepamäti miestom, kde sa stretávali rôzne kultúry a národnosti.

Jedným z najvýznamnejších pamiatok v Dlhej je Rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej. Tento kostol je typický svojimi prvkami renesančného kostola obranného charakteru. Bol postavený koncom 15. storočia na základoch staršieho objektu, ktorý sa datuje do roku 1390. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou: jeho plochý strop vystriedala hrebienková krížová klenba a pôvodnú sieťovú rebrovú klenbu v polygonálnom presbytériu vystriedala valená klenba s lunetami.

Od začiatku 18. storočia sa v Dlhej nachádza aj kaplnka sv. Antona Paduánskeho s drevenou vežou. Keďže bola obyvateľom obce bližšie ako kostol sv. Margity nad dedinou, používala sa častejšie. V roku 1920 bola kaplnka sv. Antona Paduánskeho prestavaná na jednoloďový kostol s plocho ukončeným presbytériom oddeleným od lode oblúkom v tvare oslieho chrbta. Tento architektonický poklad je dodnes súčasťou obce a je dôkazom jej bohatej histórie a kultúrneho dedičstva.