Povoda

Obec Povoda sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, v Podunajskom regióne na Slovensku.


Leží vo výške 115 metrov nad morom a má rozlohu 6,01 km². K 31. decembru 2022 malo obyvateľstvo 970 obyvateľov.

Povoda je známa ako zlúčenina troch častí: Povoda, Čenkesfa a Lidértejed. Dnešnú formu nadobudla v roku 1940, keď sa spomenuté časti obce zlúčili pod jedno meno – Pódatejed. Od roku 1948 nesie obec slovenské pomenovanie Povoda. V rokoch 1960 až 1990 patrila obec k obci Kútniky (Hegyéte). Územie obce dnes zaberá približne 602 hektárov a počet obyvateľov je okolo 861 (stav ku koncu roka 2009).

História obce siaha až do roku 1260, keď bola prvýkrát spomenutá pod názvom Poda Ety. Meno sa postupne menilo: v roku 1773 ako Pódafa, r.1940 ako Pódatejed a r.1948 ako Povoda. V roku 1455 daroval kráľ Ladislav V. osídlenie rodine Pódaových, ktorá vlastnila obec až do konca 18. storočia. Na začiatku 19. storočia sa v obci postavil parný mlyn, ktorý fungoval až do začiatku 20. storočia.

V obci sa nachádza neskorobaroková prícestná socha svätého Jána Nepomuckého z 18. storočia. V pláne je tiež postaviť nový rímskokatolický kostol svätého Jána Pavla II.

Povoda je známa aj svojimi časťami extravilánu: Zöldfa a Téglaház-Tehelný dom. V minulosti bola oblasť Zöldfa močaristou pôdou s malým kanálom a dreveným mostíkom, avšak dnes je odvodnená a zastavaná. Tehelný dom sa nachádzal v blízkosti močiarov Zöldfa a slúžil ako služobnícke domy pre dunajskostredských židov.

Obec Povoda ponúka svojim obyvateľom pokojné prostredie s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom.