Boheľov

Iba 2,5 km od Dolného Štálu leží obec Boheľov, ktorá má 358 obyvateľov.


Prvá zmienka o obci Boheľov sa datuje do roku 1456. V priebehu histórie patrila pod viaceré zemianske rodiny, pričom na konci 19. storočia tu Rosenbergerovci vlastnili rozsiahle pozemky. Geograficky bola oblasť bohatá na močiare, trstinu a vodné vtáctvo, čo ovplyvňovalo život miestnych obyvateľov. Tí sa venovali poľnohospodárstvu, hlavne pestovaniu zemiakov a chovu hovädzieho dobytka.

Slovenský názov obce Boheľov bol oficiálne prijatý v roku 1948. Na území obce sa nachádza aj Boheľovský rybník s celkovou rozlohou katastra 826,16 hektárov. Zaujímavosťou je chránené rašelinisko o rozlohe 115,98 hektárov, kde rastie vzácna rastlina marica pílkatá a žije tu aj ohrozený druh brezáka obyčajného.

Boheľov je typický pre svoju nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov. Pôvodné staršie domy sú situované pozdĺž hlavnej komunikácie obce, ktorú doplňujú rekonštruované alebo nové objekty.

V obci sa každoročne koná niekoľko tradičných podujatí, medzi ktoré patria Fašiangy, Deň žien, Deň matiek, Deň detí, Obecné slávnosti, Rozlúčka s letom, Deň seniorov a Predvianočné oslavy. Tieto akcie odrážajú dôležitosť spoločenského života pre miestnych obyvateľov.