Orechová Potôň

Obec Orechová Potôň sa nachádza v Trnavskom kraji, juhovýchodne od Bratislavy a západne od Dunajskej Stredy. Susedí s obcami Veľké Blahovo, Vieska a Michal na Ostrove. Severnú hranicu katastra tvorí rieka Malý Dunaj.


Orechová Potôň má 1 735 obyvateľov a rozloha územia je 2 200 ha. Obec leží v nadmorskej výške 118 metrov nad morom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1250, no pod názvom Orechová Potôň je známa od roku 1808, keď vznikla spojením pôvodnej Orechovej Potône s Förgeho Potôňou.

V stredoveku mali jednotlivé časti obce rozličný vývoj. V roku 1764 patrila Orechová Potôň Michalovi Csibaovi a v polovici 19. storočia pánom z Lehníc a grófskej rodine Pálffyovcov. Förgeho Potôň bola spomínaná prvýkrát až v roku 1750, zatiaľ čo Dolná Potôň bola prvýkrát spomenutá už v roku 1253 ako Bechul.

Chotár Dolnej Potône tvorí nižšie položené územie Žitného ostrova, ktoré sa nazýva potônskými lúkami. Pred odvodnením tohto územia v 19. storočí sa tu nachádzali rozsiahle vodné plochy, močiare a lúky. Vzhľadom na vodohospodársky členité územie na tomto území vznikli viaceré samoty a majéry.

V obci Orechová Potôň bol medzi septembrom 2008 a októbrom 2009 postavený motoristický okruh s názvom Slovakiaring. Ten je dnes známym miestom pre motoristické preteky a podujatia.