Dubovany

Dubovany je malá obec ležiaca na Slovensku, konkrétne 9 km juhozápadne od mesta Piešťany.


Jej existencia je zaznamenaná od roku 1943, keď došlo k spojeniu dvoch susedných dedín – Horných Dubovány a Dolných Dubovány. Obec patrí do Trnavského kraja a okresu Piešťany. Súčasťou je aj Mikroregión nad Holeškou a je obklopená vodným tokom Lančársky potok. Geografickými údajmi sú nadmorská výška 158 m n. m. a súradnice 48°31′24″S 17°43′50″V. Rozkladá sa na ploche 11,34 km² a podľa posledných údajov z 31. 12. 2022 zde žije 1 073 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 94,62 obyv./km².

Historický význam Dubovian je podčiarknutý archeologickými poznatkami, ktoré siahajú až do mladšej doby kamennej. Toto obdobie je charakterizované vznikom prvej fázy kultúry s lineárnou keramikou. Na území dnešného Slovenska to bol čas, keď sa objavili prvé hlinené nádoby a začalo sa rozvíjať poľnohospodárstvo a remeslá.

Začiatkom letopočtu bola oblasť osídlená Germánmi, ktorí vytvorili tzv. Vaniovo kráľovstvo. V tejto dobe sú spojené aj nálezy germánskeho sídliska v intraviláne Dubovian, ktoré je doteraz záhadou pre archeológov. Dôkazom osídlenia Slovanov sú nálezy pohrebiska z 8.-9. storočia, ktoré poskytlo unikátne poznatky o vzťahu medzi Avarmi a Slovanmi.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 1113

Prvé písomné zmienky o existencii obce pochádzajú z roku 1113, keď bola známa pod názvom villa Lucinci. V 17. storočí bola Dubovany sídlom nitrianskeho hradného služobníka Rolanda. V roku 1600 tu stálo 32 domov v Horných Dubovanoch a 20 v Dolných Dubovanoch.

Kostol sv. Michala archanjela je jedným z hlavných pamiatok obce, hoci presný rok jeho výstavby nie je známy. Prvá zmienka o ňom sa objavuje v roku 1778, kedy bol rekonštruovaný. Cintorín, ktorý sa nachádza v blízkosti kostola, je domovom pre niekoľko kamenných krížov z 18. a 19. storočia, vytvorených v štýle ľudového baroka.

Rozvoj vzdelanosti v obci začal v roku 1850 s výstavbou jednotriednej školy. Novodobá história Dubovian sa začala tragickými udalosťami – požiarmi v rokoch 1908 a 1909, ktoré zničili väčšinu obce. Koniec prvej svetovej vojny priniesol občanom slobodu a rok 1943 obci jednotný názov Dubovany po zlúčení Horných a Dolných Dubovian. Druhá svetová vojna skončila pre obyvateľov Dubovian 3. apríla 1945.