Nový Život

Nový Život je malebná obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Historicky bola známa ako Eliášovce, v maďarčine Illésháza. Obec sa skladá z niekoľkých častí – Vojtechovce (Bél-Vata), Tonkovce (Kismagyar), Eliášovce (Ilésháza) a Malý Máger.

Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Nový Život je pestré. Podľa údajov z roku 2021 tvoria 28,5 % obyvateľstva Slováci, 67,4 % Maďari, 1,4 % Rómovia a 0 % Rusíni.

V obci nájdeme aj historické a kultúrne pamiatky. Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla v časti Eliášovce: Tento gotický kostol pochádza z druhej polovice 15. storočia. V priebehu rokov prešiel barokovou úpravou (1681) a ranoklasicistickou prestavbou (1770-1773 a 1780). Hlavný oltár v klasicistickom štýle pochádza z obdobia okolo roku 1800. Na oltári je umiestnená gotická Madona z roku 1458. V kostole sa nachádzajú aj epitafy prepošta Mateja Ilešháziho a Štefana Ilešháziho z roku 1838. Pôvodná kamenná gotická krstiteľnica je umiestnená vo dvore priľahlej fary.

Pálfiovský kaštieľ v časti Tonkovce: Ide o dvojpodlažnú neskorobarokovú stavbu na pôdoryse písmena U z 18. storočia, ktorá prešla eklektickou prestavbou a rozšírením v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ je dnes obnovený a nachádza sa v súkromnom vlastníctve. Fasáda kaštieľa je zdobená dvoma bočnými krídlami s arkiermi, stredným rizalitom doplneným trojosovým portikusom s balkónom a dekoratívnymi vikierami, ktoré odkazujú na francúzsku tradíciu. Okolo kaštieľa sa rozprestiera veľkorysý krajinársky park.

Obec Nový Život ponúka svojim návštevníkom nielen bohatú históriu. Je to miesto, kde sa dá oddýchnuť od ruchu veľkomesta a vychutnať si pokoj prírody a pôvabnej slovenskej krajiny.