Ružindol

Obec Ružindol sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Trnava. Leží v nadmorskej výške 166 metrov a rozprestiera sa na ploche 14,71 km².


Ružindol, známy pod rôznymi historickými názvami ako Razna, Vallis Rosarum (Dolina ruží), Rusren, Rosenthal, či Rošindol, je obec s bohatou minulosťou, ktorá siaha až do dávnych časov.

Už od čias, keď sa prví ľudia usídlili na týchto úrodných pôdach a začali obrábať zem, sa Ružindol stával svedkom mnohých príbehov a udalostí.

Prvá písomná zmienka a povesti

Obec sa po prvýkrát písomne spomína v roku 1215. Nik menší ako Matej Bel uviedol Ružindol do literatúry: „Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám.“ Povesti hovoria, že práve z Ružindola pochádzali posledné bosorky upálené v Trnave.

Obyčajný život a úcta k predkom

Krátky prierez histórie obce odhaľuje každodenný život ružindolského sedliaka, ktorý sa menil z neznámeho a anonymného na osobu s konkrétnym menom. Títo obyvatelia sadili ovocné stromy, pestovali vinice a s ťažkou prácou poddaného obrábali pôdu.

Kostol sv. Bartolomeja a jeho história

Dominantou obce je Kostol sv. Bartolomeja, ktorý bol postavený za vlády uhorského kráľa Ondreja II. v roku 1215. Hoci zasvätenie kostola sv. Bartolomejovi z tohto obdobia je málo pravdepodobné, nakoľko úcta k tomuto svätcovi sa na Slovensku rozšírila neskôr, dôkazy naznačujú, že kostol bol pôvodne zasvätený sv. Kataríne.

Pamätníky a vojnová história

V Ružindole sa nachádzajú dva pamätníky, ktoré pripomínajú obete prvej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Tieto pamätníky sú tichými svedkami odvahy a obetí, ktoré obyvatelia obce priniesli v minulosti.

Geografia a poľnohospodárstvo

Obec Ružindol sa rozprestiera na území Trnavskej pahorkatiny a je súčasťou západnej časti Podunajskej nížiny. S pretiahnutým katastrálnym územím o rozlohe 14,7 km² je obec ideálnym miestom pre poľnohospodársku výrobu. Vďaka plodnej pôde sa tu darí obilninám, cukrovej repe, pšenici, kukurici, zemiakom a vínnej réve.

Kultúrny život a tradície

Kultúrne dedičstvo obce je živé a pestré. Ružindol je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty a každoročne sa tu konajú plesy, majálesy, karnevalové pochovávania basy, gulášové súťaže, Hodové slávnosti či Dni obce.

Demografický rozvoj

Vďaka novým stavebným projektom a rozvoju obce neustále rastie aj počet obyvateľov. Ružindol sa tak stáva čoraz atraktívnejším miestom pre život.

Ružindol je obcou s bohatou históriou a sľubnou budúcnosťou, ktorá víta návštevníkov i nových obyvateľov s otvoreným srdcom a pestrým kultúrnym životom.