Malženice

Obec Malženice, nachádzajúca sa v okrese Trnava na Slovensku a blízko Jaslovských Bohuníc, sa rozprestiera na Trnavskej pahorkatine, kde ju preteká potok Horná Blava.


Je situovaná 12 km severovýchodne od Trnavy a rovnako ďaleko na východe leží Hlohovec. Najbližším mestom je Leopoldov, vzdialený len 8 km. Obec je prepojená s Trnavou a Piešťanmi cez cestu II/504. V rokoch 2008 až 2010 sa v jej tesnej blízkosti nachádzala Paroplynová elektráreň Malženice.

História obce siaha až do paleolitu, staršej doby kamennej, čo dokazujú najstaršie nálezy osídlenia v jej okolí. Prvý písomný záznam o Malženiciach je z roku 1113 a nájdeme ho v Zoborskej listine. Z tejto listiny vieme, že v obci existoval benediktínsky kláštor, ktorý bol pravdepodobne zničený počas Mongolského vpádu do Uhorska v roku 1241. Kráľ Belo IV. obdaroval obec, vtedy označenú ako „Maniga“, synom trnavského richtára Conch -Kunza v roku 1268. O polstoročie neskôr, v roku 1332, je doložená existencia samostatnej farnosti s kostolom.

V 14. až 16. storočí Malženice získali mestské výsady, vrátane práva na zriadenie a vyberanie mýta a organizovanie pravidelných trhov. Kópia listiny, ktorá Malženice povýšila na poddanské mestečko, je uložená na miestnej fare.

V centre obce sa týči rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej, postavený v 13. storočí Rádom nemeckých rytierov. Pôvodne bola stavba dvojvežová, ale obe veže boli v 17. storočí zbúrané a nahradené novou vežou v osi kostola.