Sereď

Sereď sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, kde je obklopená Podunajskou nížinou a sedí na pravom brehu rieky Váh.


Geografická poloha mesta zahŕňa oblasť na oboch stranách rieky, pričom len malý kúsok leží na ľavom brehu Váhu. Sereď sa pýši nadmorskou výškou medzi 124 a 130 metrami, s minimálnymi výškovými rozdielmi na svojom plochom katastrálnom území. Mesto je pohodlne položené 12 km severne od Galanty, 30 km západne od Nitry, 20 km južne od Hlohovca a 16 km juhovýchodne od Trnavy.

Poloha Serede je ideálna pre rekreačné a turistické aktivity, vrátane rybolovu a vodných športov na Váhu a v blízkej priehrade Kráľová, ktoré môžu pre turistov predstavovať nezabudnuteľné zážitky.

História mesta Sereď siaha až do roku 1313, keď sa v listine o cirkevných príjmoch spomína pod menom „Zereth“. Mesto, ako prechod cez rieku Váh, bolo hranicou medzi bratislavskou a nitrianskou župou. Jeho význam a vznik súvisia s obchodnou trasou z Budína do Prahy, známou ako Česká cesta, ktorá stimulovala vznik obľúbených seredských dobytčích a obilných trhov. Tieto trhy však stratili na význame v 19. storočí, keď bola do mesta privedená prvá železnica z Trnavy a Bratislavy.

Sereď je známa svojou tradíciou jarmokov, ktoré pretrvávajú dodnes. Každoročne sa tu na deň sv. Jána Krstiteľa (24. júna) koná Seredský tradičný jarmok a Pivný festival.

Medzi kultúrne pamiatky mesta patrí Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa, jednoloďová barokovo-klasicistická stavba z roku 1781, stojaca v blízkosti miesta staršieho stredovekého kostola. Ďalej tu nájdeme Esterháziovský kaštieľ z prvej polovice 19. storočia, ktorý stojí na mieste stredovekého šintavského vodného hradu. Na nádvorí kaštieľa sa v rokoch 1981-1992 konal rozsiahly archeologický výskum, ktorý odhalil základy stredovekého hradu Žigmunda Luxemburského.

Významnými historickými pamiatkami sú aj Socha Immaculaty z roku 1736, Stĺp Najsvätejšej Trojice z druhej polovice 18. storočia, Budova radnice z roku 1910, ktorá dnes slúži ako Mestské múzeum, židovské kúpele Mikve z rokov 1904-1905, Židovský cintorín z konca 18. alebo začiatku 19. storočia, a Budova gymnázia z 30. rokov 20. storočia.

Sereď je tiež domovom jediného zachovaného koncentračného tábora na Slovensku, ktorý bol zriadený v septembri 1941. V súčasnosti na tomto mieste sídli Múzeum holokaustu v Seredi.


Places in Sereď

Objav Viac...  

20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading  

Jarná rovnodennosť: Čas pre nové dobrodružstvá


Jarná rovnodennosť je výnimočným dňom v roku, kedy sa deň a noc vyrovnávajú. Tento astronomický úkaz má veľký význam nielen pre prírodu, ale aj pre cestovný ruch a turistiku. Zároveň symbolizuje príchod jari a s ňou spojené prebúdzanie prírody, ktoré láka ľudí von za novými zážitkami. Význam jarnej rovnodennosti pre cestovný ruch Tento deň je pomyselným štartom turistickej sezóny. S …


Continue reading  

Malý zvon z kaštieľa v Seredi zreštaurovali a zachránili


V 70. rokoch 20. storočia bol v komore nájomného bytu v západnej časti seredského kaštieľa objavený malý zvon. Vzácny nález Tento zvon slúžil v minulosti ako signálny nástroj pre grófov. Za čias baróna Ohrensteina sa ním ohlasovali návštevy. Rodina Behýlová ho venovala do zbierky mestského múzea. Svedok histórie Zvon, odliaty zo špeciálnej zliatiny nazývanej zvonovina, je dôležitým svedkom historických udalostí. …


Continue reading