Sereď

Sereď sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska, kde je obklopená Podunajskou nížinou a sedí na pravom brehu rieky Váh.


Geografická poloha mesta zahŕňa oblasť na oboch stranách rieky, pričom len malý kúsok leží na ľavom brehu Váhu. Sereď sa pýši nadmorskou výškou medzi 124 a 130 metrami, s minimálnymi výškovými rozdielmi na svojom plochom katastrálnom území. Mesto je pohodlne položené 12 km severne od Galanty, 30 km západne od Nitry, 20 km južne od Hlohovca a 16 km juhovýchodne od Trnavy.

Poloha Serede je ideálna pre rekreačné a turistické aktivity, vrátane rybolovu a vodných športov na Váhu a v blízkej priehrade Kráľová, ktoré môžu pre turistov predstavovať nezabudnuteľné zážitky.

História mesta Sereď siaha až do roku 1313, keď sa v listine o cirkevných príjmoch spomína pod menom „Zereth“. Mesto, ako prechod cez rieku Váh, bolo hranicou medzi bratislavskou a nitrianskou župou. Jeho význam a vznik súvisia s obchodnou trasou z Budína do Prahy, známou ako Česká cesta, ktorá stimulovala vznik obľúbených seredských dobytčích a obilných trhov. Tieto trhy však stratili na význame v 19. storočí, keď bola do mesta privedená prvá železnica z Trnavy a Bratislavy.

Sereď je známa svojou tradíciou jarmokov, ktoré pretrvávajú dodnes. Každoročne sa tu na deň sv. Jána Krstiteľa (24. júna) koná Seredský tradičný jarmok a Pivný festival.

Medzi kultúrne pamiatky mesta patrí Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa, jednoloďová barokovo-klasicistická stavba z roku 1781, stojaca v blízkosti miesta staršieho stredovekého kostola. Ďalej tu nájdeme Esterháziovský kaštieľ z prvej polovice 19. storočia, ktorý stojí na mieste stredovekého šintavského vodného hradu. Na nádvorí kaštieľa sa v rokoch 1981-1992 konal rozsiahly archeologický výskum, ktorý odhalil základy stredovekého hradu Žigmunda Luxemburského.

Významnými historickými pamiatkami sú aj Socha Immaculaty z roku 1736, Stĺp Najsvätejšej Trojice z druhej polovice 18. storočia, Budova radnice z roku 1910, ktorá dnes slúži ako Mestské múzeum, židovské kúpele Mikve z rokov 1904-1905, Židovský cintorín z konca 18. alebo začiatku 19. storočia, a Budova gymnázia z 30. rokov 20. storočia.

Sereď je tiež domovom jediného zachovaného koncentračného tábora na Slovensku, ktorý bol zriadený v septembri 1941. V súčasnosti na tomto mieste sídli Múzeum holokaustu v Seredi.