Trnávka

Trnávka je obec s bohatou históriou, ktorej začiatky siaha do roku 1275, kedy bola prvýkrát spomenutá v listine ako Tarnuk.


V priebehu storočí bola súčasťou majetku rôznych šľachtických rodín. Na začiatku 20. storočia tu mali rozsiahle majetky grófa Fridricha Pongrácza a jeho manželky, pričom v obci fungovalo združenie gazdov a spotrebné družstvo.

Kaplnka v Trnávke je klasicistická stavba z roku 1849, ktorá bola rozšírená v roku 1902. Je to jednoloďová neskoroklasicistická stavba so segmentovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou. V interiéri kaplnky sa nachádza oltár so sochou Kráľovnej Ruženca z roku 1875.

V obci sa nachádzajú aj ďalšie pamiatky, ako napríklad socha Svätej Trojice z roku 1863, drevené kríže postavené Vendelom Szalayom v roku 1903 a Alajosom Némethom v roku 1908 či pamätník hrdinov na počesť obetí Prvej svetovej vojny z roku 1921.

Okrem typických ľudových zvykov, ktoré sa zachovali na Žitnom ostrove, sa v Trnávke objavujú aj ojedinelé ľudové zvyky. Medzi ne patria plieskanie bičom a strieľanie v deň Vianoc či navyháňanie volov na polia v sobotu na poludnie. Tento posledný zvyk údajne vznikol kvôli chorobe madzi rožným statkom a gazdovia verili, že ak zvieratá nazapriahnu v sobotu na poludnie, zostanú zdravé.

Trnávka je teda obec s bohatou históriou a kultúrnymi tradíciami, ktoré si obyvatelia uchovávajú dodnes. Navštíviť túto obec môže byť pre turistov príležitosťou spoznať autentické slovenské dedinské prostredie s unikátnymi pamiatkami a ľudovými zvykmi.