Šamorín

Presný dátum založenia mesta Šamorín nie je známy. Podľa historických záznamov od osobností ako Matej Bel, je všeobecne prijímané, že názov Šamorín je odvodený od Panny Márie.


Prvé písomné zmienky o osade pod názvom „Villa Sancta Maria“ pochádzajú z roku 1238. Názov Zentmária, z ktorého pravdepodobne vznikol súčasný názov Šamorín, bol použitý v roku 1287. Symbol panny Márie sa často nachádza vo znakoch mesta, ako je erb, vlajka a pečiatka z roku 1405.

Mestský kostol bol postavený v 13. storočí, a preto sa predpokladá, že k nemu prislúchajúca škola už mohla existovať v nasledujúcom storočí, ešte predtým, ako to dokumentovali listiny z roku 1593. V neskorom 14. storočí sa Šamorín stal obchodným centrom Žitného ostrova, vďaka významnejmu príspevku miestnej remeselnej výroby. Šamorín poskytoval priemyselné tovary pre okolitý, hlavne poľnohospodársky, región. V roku 1411 kráľ Žigmund udelil mestu právo na usporiadanie dvoch týždenných jarmokov.

Prvé cechové združenie v Šamoríne, cech kožušníkov, bol založený v roku 1555. Postupne pribudli aj ďalšie cechy, ako krajčíri, hrnčiari, zámočníci, remenári, zlatníci, tkáči, nožiari, výrobcovia mydla a obchodníci s hovädzím dobytkom. Rybársky cech, založený v polovici 19. storočia, bol veľmi významný a mal svoj tradičný mosadzný kruhový erb a pečiatku so zobrazením sv. Petra.

V roku 1589 Šamorín stratil status slobodného kráľovského mesta

Rozvoj mesta v 16. storočí bol narušený tureckými inváziami. V roku 1589 Šamorín stratil status slobodného kráľovského mesta a transformoval sa na provinciálne mesto. Od 17. storočia sa však mesto oživilo a opäť sa stalo hospodárskym a obchodným centrom Horného Žitného ostrova.

Pokiaľ ide o sakrálne stavby, reformovaný kostol je štvorloďová románska stavba s polygonálnym záverom a vežou, ktorú založili pravdepodobne v prvej polovici 11. storočia. Rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej je jednoloďová románska stavba z 13. storočia, ktorá už prestala plniť liturgické funkcie. Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom paulánov je neskorobaroková stavba zo 18. storočia. Evanjelický kostol je klasicistická stavba z konca 18. storočia a dvojpodlažná synagóga v eklektickom štýle s orientálnymi prvkami je z roku 1912.

Medzi ďalšie významné stavby patrí radnica, renesančná stavba zo 17. storočia, a kaplnka sv. Anny, neogotická stavba z roku 1873.