Ratkovce

Ratkovce sú obec situovaná v Podunajskej nížine na pravom brehu rieky Dudváh, na východnej hrane Trnavskej sprašovej tabule, v nadmorskej výške 157 metrov.


Rozloha ratkovského katastrálneho územia je 445 hektárov, z toho 28 hektárov tvorí zastavaná časť obce (intravilán) a 417 hektárov sú oblasti mimo zastavanej časti (extravilán).

Ratkovce sú obklopené obcami Pečeňany na severe, Červeník na východe, Žlkovce na juhu, a Jaslovce a Bohunice (dnes Jaslovské Bohunice) na západe.

Obec má kvalitné autobusové spojenie s krajským mestom Trnava, ako aj s Piešťanmi a Hlohovcom, ktoré sú okresnými mestami.

Len niekoľko kilometrov od Ratkoviec sa nachádza mestečko Leopoldov, ktoré je dôležitým železničným uzlom na Slovensku – obsahuje aj rýchlikovú zastávku, takže vlakové spojenie je z Ratkoviec v kombinácii s autobusom dostupné.

Na západ od Ratkoviec sa nachádza atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, ktorej chladiace veže je možné vidieť z veľkej časti okolia.

Ratkovce sú geograficky umiestnené na 17°43′ východne od Greenwichu a 48°28′ severnej šírky.

Hlavným vodným tokom prechádzajúcim obcou je Dudváh.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, postavený v roku 1756 v barokovom štýle, sa týči na miernej vyvýšenine nad miestom zvaným Garda. Po rekonštrukcii v roku 1843 dominuje v interiéri empírový štýl. Kostol bol rozšírený do súčasnej podoby v roku 1896. Pod časťou kostola sa nachádza neudržiavaná krypta, ktorej dátum vzniku ani ďalšie informácie nie sú známe.

Dedina a jej blízke okolie sa pýši niekoľkými menšími sakrálnymi pamiatkami. Oproti budove obecného úradu (predtým tu bola škola) sa nachádza tradičný trojičný stĺp z roku 1828, ktorý bol renovovaný v roku 1928. Na cintoríne oproti kostolu stojí na štvorcovom podstavci kamenný kríž s korpusom z 19. storočia a pod ním je plastika Sedembolestnej Panny Márie. Kamenný mariánsky stĺp pri kostole je z roku 1796 a bol zrenovovaný v roku 1848. Prícestný kríž (tzv. Čierny kríž) obsahuje sochu Sedembolestnej Panny Márie z roku 1805. Pri hornej hradskej (cesta medzi Malženicami a Pečeňadmi) sa nachádza socha sv. Jána Krstiteľa. Na hranici s obcou Pečeňany sa nachádza plastika Piety.