Sasinkovo

Obec Sasinkovo leží v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč.


Od okresného mesta Hlohovec je vzdialená necelých 10 kilometrov a od Bratislavy približne 90.

Sasinkovo sa prvýkrát spomína v roku 1256, kde sa označuje názvom Sag. Je spomínaná ako obec kráľovských rybárov, v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom.

V roku 1808 sa obec uvádza pod názvom Ssahy, v roku 1920 ako Šág a od roku 1948 je oficiálnym názvom Sasinkovo. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom.

V obci sa nachádzajú dva kostoly. Z roku 1802 je rímsko-katolícky kostol, ktorý je zasvätený sv. Kataríne. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi.

Z vnútorného vybavenia kostola zaujme oltár sv. Kataríny Alexandrijskej pochádzajúci z doby vzniku kostola, oltárny obraz sv. Trojice, klasicistická kazateľnica a organ s neorokokovou skriňou. Kostol je pamiatkarmi vedený ako národná kultúrna pamiatka. V obci sa nachádza aj evanjelický kostol z roku 1935.

V obci sa nachádza aj secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami, prestavaný bol začiatkom 20. storočia. Prvá zmienka o ňom siaha do konca 16. storočia. Budova slúžila ako letné sídlo a bola vo vlastníctve viacerých šľachtických rodov. Niekoľko rokov v ňom sídlila aj obecná základná škola.

Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova s manzardovou strechou. Fasády sú členené pilastrami s priebežnou rustikou na prízemí. Priečelie je deväťosové s trojosovým stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný portál. Murované štíty bočných fasád sú zalamované a zdobené štukovými festónmi a vázami. V miestnostiach sú rovné stropy.

V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve. Kaštieľ prešiel veľkorysou, avšak citlivou rekonštrukciou, v súlade s najprísnejšími kritériami pamiatkového úradu v rokoch 2010 až 2011, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Súčasťou areálu je okrem budovy kaštieľa aj rozľahlý park.