Gáň

Obec Gáň sa nachádza v strednej časti Podunajskej roviny na juhozápadnom Slovensku.


Terén tejto oblasti, ktorý sa rozkladá medzi riekami Váh a Dudváh, je charakterizovaný deniveláciami terénu s nadmorskými výškami medzi 120 až 122 metrami. Obec je pretínaná potokom Derňa. Ten pôvodne tvoril jedno z ramien rieky Váh.

Administratívnu štruktúru obce tvoria dve katastrálne územia – Gáň a Brakoň. V roku 1957 došlo k zlúčeniu týchto katastrálnych obcí do jednej pod názvom Brakoňská Gáň. Po odporoch obyvateľstva bol v roku 1960 vrátený pôvodný názov obce – Gáň.

História obce Gáň je úzko spojená so zoborskými listinami z roku 1111 a 1113, ktoré sú považované za najstaršie zachovalé dokumenty na Slovensku. Etymologické výskumy naznačujú, že názov obce Gáň pochádza zo slovanského mena “Gan”, ktorého korene sú v bulharskom jazyku.

V roku 1113, keď bol vytvorený prvý písomný záznam o obci, bol Gáň rozdelený na dve časti s rovnakým názvom. Predpokladá sa, že obec bola osídlená už od 10. alebo 11. storočia, keďže v rámci majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, že niektoré majetky boli už v držbe opátstva pred nájazdom moravského vojvodu Otta na Slovensko.

Podstatným momentom pre ďalší vývoj obce bol 1. november 1883, keď bola zahájená železničná doprava na trati Galanta – Sereď. Železnica v nasledujúcich rokoch poskytla obyvateľom obce Gáň zdroj obživy.

Na demografický vývoj obce negatívne vplývali opakované epidémie. Cholera v roku 1831 spôsobila v obci mnoho úmrtí. Ďalšia epidémia vypukla v roku 1849. Tú rozšírili vojaci ubytovaní v okolí Galanty. Posledná veľká epidémia cholery zasiahla obec v roku 1866.

Historický charakter obce Gáň a Brakoň je zachytený v miestnych pamiatkach. V Gáni sa nachádza kaštieľ z 17. storočia v renesančnom štýle a kostol z 12. storočia vysvätený Svätej rodine. V Brakoni sa nachádza menší kaštieľ, o ktorom sa dochoval záznam z kanonickej vizitácie z roku 1781 a baroková kaplnka sv. Anny z konca 18. storočia.


Places in Gáň

Objav Viac...  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading  

20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading  

Jarná rovnodennosť: Čas pre nové dobrodružstvá


Jarná rovnodennosť je výnimočným dňom v roku, kedy sa deň a noc vyrovnávajú. Tento astronomický úkaz má veľký význam nielen pre prírodu, ale aj pre cestovný ruch a turistiku. Zároveň symbolizuje príchod jari a s ňou spojené prebúdzanie prírody, ktoré láka ľudí von za novými zážitkami. Význam jarnej rovnodennosti pre cestovný ruch Tento deň je pomyselným štartom turistickej sezóny. S …


Continue reading