Trhová Hradská

Obec Trhová Hradská sa nachádza na juhu Žitného ostrova, 10 km východne od Dunajskej Stredy.


Meno obce je odvodené z trhovej cesty, ktorá vedie cez obec. V minulosti bol v tejto lokalite trajekt, premávajúci medzi Žitným ostrovom a Matúšovou zemou.

Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1399 pod názvom Vyfalu. Neskôr sa používali aj názvy Vykwrt, Vywasarhel, Vásáruth a od roku 1927 Trhová Hradská. Katolícka cirkev spravovala miestne statky a v roku 1553 bola obec sčítaná ako 36 domov. Roku 1752 získala Trhová Hradská titul roľníckeho mesta s právom usporiadania jarmoku.

Na začiatku XVII. storočia sa vojskà Bocskaiho a Bethlena sídlili v obci. V 19. storočí bola oblasť známa široko-ďaleko pre svoje dobytčie jarmoky. Trhová Hradská mala v roku 1828 až 147 domov s celkovým počtom 1047 obyvateľov.

V minulosti sa v miestnostiach udiali viaceré historické udalosti, ako napríklad bitka medzi Maďarmi a Rakúšanmi v roku 1849. Známy statkár Popper Emil zase prevádzkoval miestny liehovar. Obec bola postihnutá niekoľkými veľkými požiarmi a v roku 1903 aj veľkou povodňou, ktorá spôsobila obyvateľom veľké škody.

V roku 1960 sa obce Trhová Hradská a Horné Mýto zlúčili pod názvom Trhové Mýto

V roku 1960 sa obce Trhová Hradská a Horné Mýto zlúčili pod spoločným názvom Trhové Mýto, ktorý sa udržal až do roku 1990.

Kostol Svätého Juraja bol v minulosti viackrát postavený či rekonštruovaný. Prvé zmienky o drevenom kostole sú zo záznamu o tom, že bol zničený povodňou. Po tomto nešťastí sa bohoslužby konali vo svätom stane na tri a pol desaťročia. Neskôr bol postavený kamenný kostol, ktorý bol vysväteny na počesť Svätého Antona v roku 1672. Ani tento kostol neslúžil dlho veriacim kvôli požiaru. V roku 1757 bol postaveny novol s tím istym menom, ktorý bol neskôr prerobeny a zväčšeney v roku 1906.

V obci sa nachádza niekoľko soch a pamätihodností. Pred kostolom stojí socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1883, v kostolnej záhrade je Stĺp Svätej Trojice z roku 1846 a barokový kalvársky stĺp s krížom. Kaplnka Lourdes má sochu Panny Márie, ktorá je vysoká 70 cm a vyrobená z farebnej keramiky za sklom. Pri ceste je umiestnená socha Svätého Floriána z roku 1863.

Obec navštívil aj Kossuth Lajos v roku 1848, na jeho počesť bola postavena pamiatka na námestí. Vedľa Topoľníckej cesty sa nachádza socha Svätého Jana Nepomuckého, ktorej dátum vzniku siaha do roku 1739.