Tomášikovo

Obec Tomášikovo leží v Podunajskej nížine na nive Čiernej vody, ktorá tečie východne od obce.


Od okresného mesta Galanta je vzdialená necelých 14 kilometrov a od Bratislavy približne 55.

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1590 pod názvom Tarlos. Obec od svojho vzniku patrila do šintavského panstva. Jeho prvými zemepánmi boli Thurzovci, po nich od roku 1642 Esterházyovci, ktorí zostali jej zemepánmi až do zrušenia poddanstva.

Kaštieľ tejto rodiny bol postavený v roku 1760, o niekoľko rokov v ňom bola vytvorená polepšovňa pre šľachtické ratolesti, od roku 1763 fungoval ako sirotinec a od roku 1967 to bola osobitná internátna škola. Súčasťou kaštieľa je aj park v jeho okolí.

Pamätihodnosťami obce sú kostol Najsvätejšej Trojice, postavený v roku 1710. Na cintoríne je jaskyňa Lurdskej Panny Márie, ktorá je pútnickým miestom. Dobrou správou je, že kaštieľ je od roku 2020 prístupný verejnosti. Vedľa neho sa nachádzal prekrásny park, dnes sa zachovalo z neho len torzo.

V chotári na ľavom brehu malého Dunaja stojí kolový mlyn

V chotári  obce na ľavom brehu malého Dunaja stojí kolový mlyn, ktorý postavil v roku 1893 Ján Maticza. Mlyn v súčasnosti patrí Vlastivednému múzeu v Galante a je v nej expozícia mlynárstva. V obci sa nachádza nová základná škola a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Asi najzaujímavejšou turistickou atrakciou v Tomášikove je vodný mlyn z roku 1895, ktorý postavil v Ján Maticza. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 kilometre za obcou. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku.

Mlyn prešiel v nedávnej dobe rekonštrukciou, ktorú realizoval Trnavský samosprávny kraj s pomocou eurofondov. V rámci rekonštrukcie mlyna sa realizovala aj výstavba návštevníckeho centra. Obec zas opravila miestnu komunikáciu vedúcu z obce k vodnému mlynu. Expozíciu spravuje Vlastivedné múzeum v Galante.

Z Tomášikova sa môžete vydať aj na splav Malého Dunaja a zažiť neopakovateľný zážitok. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe. Výška hladiny rieky v dôsledku existencie hrádze vo Vlčom Hrdle takmer nekolíše. V dôsledku toho je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav. Najkrajšie a najzaujímavejšie úseky vedú práve cez Tomašikovský mlyn a Jahodnú. Splav Malého Dunaja je vhodný aj pre začiatočníkov či rodiny s deťmi a o vodnom živote počas splavu porozprávajú sprievodcovia.

Obec je aj ideálnym miestom pre cykloturistov

Obec je aj ideálnym miestom pre cykloturistov, keďže cez ňu priamo prechádzajú dve cyklotrasy, ktoré sú priamo napojené na okružnú cyklotrasu Po stopách vodných mlynov. Prvou je krátka spojka z tejto cyklotrasy v Starom Háji v dĺžke štyroch kilometrov a druhou je zelená trasa z Čiernej Vody, ktorá cez Tomášikovo vedie až do jahodnej.

Zaujímavosťou je aj Tomášikovský presyp. Nachádza sa západne od obce na ľavom brehu Malého Dunaja. V roku 1973 bola táto piesková duna vyhlásená za prírodnú pamiatku o výmere 0,988 ha.