Blatná na Ostrove

Blatná na Ostrove je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Prvý záznam o obci Blatná na Ostrove s názvom “Sáralja” sa objavuje v listine datovanej do roku 1286, s ďalšou zmienkou v listine z roku 1328. Všimnúť si treba aj zmienku v listine z roku 1075, kde sa obec tohto názvu nachádza v Bratislavskom hradnom panstve.

Názov obce mohol pochádzať od maďarského označenia pre mokré a bahenné miesta (sár, sáros), ktorých bolo v stredoveku v okolí obce hojne. K tomuto názvu bol pridaný koncovka “falva”, ktorá bola neskôr skrátená na “fa”, čo vytvorilo dnešný maďarský názov Sárosfa. To môže potvrdiť aj donačná listina, kde je obec nazývaná Sáralja (pod blatami). V tej istej listine Karol I. daroval miestne pozemky istému Dominikovi, synovi Petra.

Blatná na Ostrove bola pôvodne v držbe šľachtických rodín. Prvým vlastníkom bol rod Kéméndiových, ktorý bol neskôr nahradený rodinou Földesových. V 18. storočí väčšinu pozemkov a budov vlastnil rod Bittóových, čo trvalo až do roku 1945.

Z rodiny Bittóových pochádza István Bittó (1822-1903), štátnik, minister spravodlivosti a v rokoch 1874-75 predseda uhorskej vlády.

Miestny kostol Najsvätejšej Trojice, postavený v roku 1721 v barokovom štýle ako kaplnka rodiny Bittóových, je významnou pamiatkou obce. Kostol je domovom starodávnej sochy Madony datovanej okolo roku 1400. Dve klasicistické kúrie sú zas datované do začiatku 19. storočia.

Podľa súpisu Ludovicksa Nagya z roku 1828 bolo v obci Blatná na Ostrove 68 domov a žilo tu 521 obyvateľov. Podľa údajov zo sčítania ľudu v roku 1991 mala obec rozlohu približne 1078 hektárov a žilo tu asi 801 obyvateľov.