Šípkové

Obec Šípkové, situovaná v nadmorskej výške 216 metrov, sa nachádza na severnej periférii okresu Piešťany, ktorý zároveň formuje severovýchodnú hranicu medzi Trnavským a Trenčianskym samosprávnym krajom.


Obec susedí na južnej strane s obcami Ostrov, Krakovany a Vrbové a na západe s Prašníkom. Na severovýchodnej strane sa Šípkové dotýka s obcou Krajné, na severe s Podolím a na východe s Očkovom, ktoré sa nachádzajú v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Šípkové je malá obec, a to ako z pohľadu rozlohy, tak aj počtu obyvateľov. K poslednému dňu roka 2010 malo Šípkové 330 obyvateľov. Katastrálne územie obce má rozlohu 830 hektárov a priemerná hustota obyvateľstva vzhľadom na plochu obce je nízka – 40 obyvateľov na kilometer štvorcový.

Hlavnú komunikačnú sieť obce tvorí cesta III. triedy (III/49927), ktorá obec spája s južnou stranou a následne sa napája na štátnu cestu III. triedy (III/49926) smerujúcu z Vrbového do Krajného. Táto cesta umožňuje prístup na štátnu cestu II. triedy (II/499) vedúcu z Piešťan do Myjavy a tiež na štátnu cestu I. triedy (č. 61) z Trnavy cez Piešťany do Trenčína. V Piešťanoch, ktoré sú vzdialené približne 12 km, je dostupnosť na diaľnicu D1, železničnú stanicu aj miestne letisko.

Šípkové bolo súčasťou Nitrianskej župy

Šípkové bolo súčasťou Nitrianskej župy až do jej zániku v roku 1922. Administratívne spadalo do okresu Piešťany v rokoch 1850 -1861 a 1872 – 1922. V období rokov 1861 – 1871 bolo územie piešťanského okresu súčasťou okresu Nové Mesto nad Váhom. V rokoch 1975 – 1992 bola obec Šípkové mestskou časťou Vrbového. Podľa nového územno-správneho členenia Slovenskej republiky z roku 1996 je Šípkové súčasťou okresu Piešťany v Trnavskom kraji.

Šípkovský potok, ktorý preteká územím obce, je zaznamenaný v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom aqua Sipco. Predpokladá sa, že mohol dostať názov podľa osady, cez ktorú pretekal, čo by naznačovalo, že obec Šípkové mohla existovať už pred rokom 1113. Pri riešení územného sporu medzi zoborským kláštorom a hradom Bana sa v roku 1258 Šípkovský potok uvádza pod názvom fluvius Chypkow.

Prvá písomná zmienka o Šípkovom (Sipkow, Sypko) pochádza z 17. februára 1349, keď kráľ Ľudovít I. daroval obec Tomášovi Rúfusovi, kastelánovi hradov Branč, Čachtice a Holíč.

Šípkové je malá obec s bohatou históriou, ktorú sme v našom príspevku pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci načrtli len v skratke.