Rovensko

Obec Rovensko, utiahnutá na západe Slovenska, má bohatú a zaujímavú históriu.


Čisté pohorie Chvojnická pahorkatina je jej domovom a nachádza sa v jej východnej časti. Len šesť kilometrov severne od mesta Senica, ktoré je známe svojím pulzujúcim mestským životom.

Historické záznamy o existencii Rovenska sa datujú už od roku 1439, keď bola táto malá obec uznávaná ako súčasť korlátskeho panstva. Avšak v priebehu 16. storočia sa jej osud zmenil, keď sa stala súčasťou brančského panstva. To bol významný krok v jej vývoji.

V 18. storočí sa obec Rovensko stala domovom pre mnohých zemepánov. Najznámejšie boli rody Apponyiovcov, Révayovcov, Jesenákovcov a Majthényiovcov. Tieto rody prispeli k rozvoju a rastu obce svojimi významnými prínosmi. Od polovice 19. storočia sa pripojili aj Windischgrätzovci, čo pridalo ďalšiu vrstvu do zložitého a bohatého dedičstva obce.

Koniec 18. storočia bol pre obec Rovensko obdobím rastu, keď sa počet obyvateľov vyšplhal na takmer 600. Avšak príchod 19. storočia priniesol s sebou aj zmeny, najmä v dôsledku epidémie cholery, ktoré obyvateľstvo dramaticky zredukovali. V posledných dvadsiatich rokoch došlo k ďalšiemu poklesu, keď najmä mladí ľudia opúšťali obec smerom do Senice v hľadaní nových príležitostí.

Rovensko je tiež domovom sakrálnej pamiatky, rímsko-katolíckej klasicistickej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie. Táto krásna kaplnka bola postavená v polovici 19. storočia a dodnes je symbolom obce, ktorý odráža jej hlbokú a trvalú vieru.

Takto teda vyzerá obec Rovensko, malá, ale hrdá na svoju históriu a kultúrnu identitu. Obec, ktorá je hlboko zakorenená v pohorí Chvojnická pahorkatina a ktorá si zachováva svoj jedinečný charakter napriek výzvam a zmenám, ktoré prináša čas.