Dubovce

Obec Dubovce, situovaná v Chvojnickej pahorkatine, je jedným z malých, ale významných záberov na mapu Slovenska.


Táto obec, ktorá je vzdialená asi pätnásť kilometrov južne od Skalice, je kľúčovým bodom v regióne, kde je príroda bohatá a krajina nádherná.

História Dubovca siaha až do roku 1954, keď došlo k zlúčeniu dvoch obcí – Vidlovany a Vlčkovany. Tieto obce, ktoré boli súčasťou holíčského panstva, boli prvýkrát spomínané v histórii v 16. storočí. Prvá písomná zmienka o osade Wylchokowany sa datuje do roku 1532, kým osada Widuan bola spomínaná niekoľko rokov neskôr, v roku 1553.

Na konci 18. storočia mala obec Dubovce výrazne vyšší počet obyvateľov ako v súčasnosti. Tieto obce boli známe svojim poľnohospodárstvom, konkrétne vinohradníctvom, na ktoré sa špecializovali. Vinice tu boli už v 18. storočí a dodnes sú súčasťou obrazu krajiny v okolí Dubovca.

Okrem svojej bohatej histórie a prírodných krás, obec Dubovce sa môže pochváliť aj niekoľkými sakrálnymi pamiatkami. Medzi najvýznamnejšie patria dva rímsko-katolícke kostoly. Jeden z nich, kostol svätej Žofie, sa nachádza v miestnej časti Vlčkovany. Bol postavený v roku 1896 a neskôr, v roku 1988, k nemu pribudla prístavba. Druhý kostol, kostol svätého Antona, je situovaný v miestnej časti Vidovany a bol postavený v roku 1902. Tieto pamiatky sú dôkazom bohatej kultúrnej a duchovnej histórie obce Dubovce a jej obyvateľov.

Takže, obec Dubovce je viac ako len súčasť Chvojnickej pahorkatiny. Je to miesto, ktoré oplýva históriou, kultúrou a prírodnými krásami, a ktoré je súčasťou širšieho regiónu, ktorý má svoju vlastnú, jedinečnú identitu.