Košúty

Košúty sú malá obec nachádzajúca sa v Trnavskom kraji, konkrétne v okrese Galanta.


Obec Košúty sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, v regióne Podunajskej nížiny na nive rieky Dudváh. Jej história siaha až do dávnoveku, čoho dôkazom je neolitické sídlisko nachádzajúce sa na území obce. Prvýkrát sa o nej píše v roku 1138 v královskej listine Vojtecha II pod menom Willa Qusout.

Pôvodne patrila miestnym zemepánom, no neskôr sa tu usadzovali zemania z okolitých obcí. Obec vela trpela počas tureckých nájazdov a bola viackrát vyrabovaná. Napriek tomu sa Košúty postupne rozvíjali a stali sa majetkom Eszterházyovcov.

Obyvateľstvo obce sa tradične zaoberalo poľnohospodárstvom, neskôr v 18. a 19. storočí sa tu rozvinul chov oviec. Veľkým míľnikom bol rok 1867, keď bol založený cukrovar. Tento prímysel priniesol obci moderné spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, najmä cukrovej repy.

Vypuknutie I. svetovej vojny v roku 1914 však život v obci zásadne zmenilo a na jej bojiskách padlo 49 občanov. Po roku 1918 sa Košúty stali súčasťou I. ČSR a začal sa tu prudký kultúrny rozvoj.

V 50. rokoch 20. storočia bolo založené JRD a postavený nový kultúrny dom, ktorý slúži dodnes. V 60. rokoch sa začala výstavba rodinných domov a obchodu Jednoty a obec bola napojená na vodovodnú sieť.

Významnou súčasťou je neorománsky kostol sv. Floriána

Významnou súčasťou obce je neorománsky rímsko-katolícky kostol sv. Floriána, ktorý bol postavený v rokoch 1849 – 1851 za podpory biskupa Michala Feketeho. Kostol bol dvakrát rekonštruovaný a posledná oprava fasády a veže bola v roku 2001.

Obec sa vyznačuje aj prítomnosťou rôznych pamiatok, môžeme tu nájsť pôvodne klasicistickú Kúriu rodiny Kiss z 19. storočia, neogotické Mauzóleum rodiny Fekete z konca 19. storočia, neorenesančný Kaštieľ Ábrahámfyovcov z roku 1898 a mnoho ďalších.

V súčasnosti sa v Košútiach sústavne rozvíja súkromné podnikanie, stále sa stavajú nové budovy a zlepšuje sa celkový vzhľad obce. Aj napriek nedostatku financií, obec má jasnú víziu rozvoja a jej obyvateľom sa darí vytvárať komfortné a pohodové prostredie na život.


Places in Košúty

Objav Viac...  

Galantské trhy


Mesto Galanta pozýva svojich obyvateľov a širokú verejnosť na svoje  najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie XXXVIII. ročník Galantských trhov – Galántai Vásár, ktoré sa uskutoční v dňoch 8.-10.augusta 2024. Galantské trhy každoročne navštívi viac ako 15 000 návštevníkov. Súčasťou Galantských trhov je viacero stanovíšť. Celá Hlavná ulica, ktorá bude počas týchto troch dní uzavretá pre všetky vozidlá, ďalej mestský park, amfiteáter aj …


Continue reading  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading  

20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading