Zavar

Obec Zavar, situovaná 8 km juhovýchodne od Trnavy a nachádzajúca sa v nadmorskej výške 127 m. n. m. na východnej hranici Trnavskej sprašovej tabule


Susedí s obcami Križovany nad Dudváhom, Šúrovce, Lovčice a mestom Trnava. K 10. 11. 2018 obec evidovala populáciu 2087 obyvateľov.

Zavar je známy predovšetkým vďaka továrni PSA Peugeot Citroën, ktorá sa nachádza v dvoch tretinách katastrálneho územia obce. Prítomnosť továrne významne prispela k rozvoju a rozširovaniu Zavaru.

Prvé písomné zmienky o Zavare sa datujú do roku 1255 (de Zovvor). V dobovom dokumente, ktorý je dielom palatína a bratislavského župana Rolandusa a nitrianskeho biskupa Vincenta, sa spomína Dionýz de Zovvori spojený s územím menom Čandal. Táto doba súvisí s vládou uhorského kráľa Bela IV., ktorý udelil Trnave výsady slobodného kráľovského mesta v roku 1238.

Názov Zavar je pravdepodobne odvodený od mena Dionýza de Zoovori, prvého vlastníka osady, ktorá sa v 13. storočí nachádzala na dnešnom území obce. Počas rokov prešiel názov rôznymi zmenami, až sa ustálil v podobe, ktorú používame doposiaľ.

V Zavare sa nachádza aj novogotický kostol narodenia Panny Márie, ktorý bol vybudovaný v roku 1907 na mieste pôvodnej románskej stavby. Kostol s dominantnou vežou a štyrmi vežičkami má na vrchole 0,90 m vysoký kríž. Celková výška veže vrátane kríža je 32,40 metra a je v nej umiestnených tri zvony.

Interiér kostola o rozlohe 267,75 m2 má jednu loď, zatiaľ čo organový chór má veľkosť 26,00 m2 a oratórium 14,25 m2. Celková zastavaná plocha kostola je 308 m2. Interiér kostola má šírku 9,00 m a dĺžku 35,00 m vrátane predsiene. Klenba stropu je krížovo-rebrová a fasáda je členená novogotickými prvkami. Pôvodne bol za hlavným oltárom obraz “Kristus na Olivovej hore” od Jozefa Zanussiho z druhej polovice 18. storočia.

31. októbra 2010 bola v cintoríne odhalená bronzová socha sv. Barbory, ktorá bola zhotovená kreatívnym tímom z ateliéra GloriaDEI s podporou odborníkov.