Hoste

Obec Hoste, ktorá sa nachádza v okrese Galanta v Trnavskom kraji, je miestom bohatým na históriu, zaujímavosti a krásy prírody.


Pôvod názvu obce je Gezt, pričom neskôr sa menila na Gest. Obec Hoste sa nachádza na juh od Trnavy a leží na rozhraní Trnavskej tabule a Podunajskej roviny. Rozkladá sa na území medzi dvoma ramenami rieky Dudváh, čo tvorí riečny ostrov.

Nadmorská výška stredovej časti obce je 124 metrov. Je to cestná radová dedina, pričom je porotou degradovane odlesnený. Chotár obce je charakterizovaný lužnými pôdami a jeho nadmorská výška sa pohybuje medzi 123 a 126 metrami.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1231 v listine vydanej Ostrihomskou kapitulou, kde je uvádzaná ako villa Gezt. V tomto období bola obec kráľovským majetkom a patril Bratislavskému hradu. Osídlenie Hostí malo svoj pôvod už v praveku, čo dokazujú rôzne archeologické nálezy. Myslí sa, že názov Gezt vznikol pravdepodobne zo slov „gast“ či „gost“, ktoré v tom čase znamenali kupec; čo by nasvedčovalo, že obec sa usadili obchodníci.

Hoste susedí s chotármi obcí Abrahám, Majcichov, Veľká Mača a mesta Sereď.

Pamiatky obce sú bohaté a zaujímavé

Pamiatky obce sú veľmi bohaté a zaujímavé. Jedným z nich je Hustého mlyn, ktorý je v súčasnosti industriálnou pamiatkou. Ide o barokovú trojpodlažnú jednotraktovú stavbu na pôdoryse písmena U z 18. storočia. Mlyn prešiel úpravami v roku 1825, na prelome 19. a 20. storočia a v 40. rokoch. Samostatný areál, v ktorom sa nachádza tvorí rieka Dudváh, južne od obce. Mlyn si zachoval svoje pôvodné technické zariadenia, ako je vodná kaplanova turbína v horizontálnej polohe.

Ďalšou zaujímavosťou je kamenný kríž z 18. storočia, ktorý je zároveň barokovou sochou z roku 1768.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie je jednoloďová pôvodne neogotická stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1877. Stavba sa nachádza na mieste barokovej kaplnky. Kostol bol s výnimkou veže zbúraný a v rokoch 1980-1983 bol nahradený jednoduchou novostavbou.

Hoste je skutočne zaujímavá obec s bohatou históriou a prírodnými krásami. Je tým pravým miestom pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj a pôvab tradičnej slovenskej dediny.