Šúrovce

Šúrovce, obec v okrese Trnava na Slovensku, má svoje meno odvozené od “šúrov”, ktoré sú rozbahnenými mokrými miestami pripomínajúcimi močiare.


V starších časoch tieto šúry slúžili ako umiestnenie predných stráží alebo vartov. Obec sa nachádza na historickej ceste, ktorá viedla od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu, pokračovala smerom k Štúrovu a Budínu až po Balkán. Rieka Váh preteká približne 1 km východne od obce.

V obci nájdeme rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela, postavený v roku 1793, a kaplnku Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869. Ďalej je tu kaplnka sv. Jozefa z roku 1884 v časti obce Varov Šúr a Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1910 v časti obce Valtov Šúr.

Farský kostol sv. Michala archanjela, postavený medzi rokmi 1793 a 1811, bol vystavaný na mieste staršieho, menšieho kostola so zaoblenou svätyňou a kostolnou loďou s pozdĺžnym pôdorysom. Nový kostol bol postavený za farára Michala Baránka kvôli zlým stavu pôvodného kostola. Kostol je postavený v klasicistickom slohu, je priestranný a pomerne vysoký. Jeho interiér zdobí “kozmický“ Kristus na kríži, pod ktorým je Bohostánok, a obetný stôl používaný na slúženie sv. omší. Kostol je dielom architekta Viktora Dohnala, sochára Miloša Vlčeka a maliara Vladimíra Procházku.

Prvá písomná zmienka o farnosti Šúrovce pochádza z roku 1291, čo ju radí medzi najstaršie farnosti v okolí. Farnosť počas svojej histórie zahŕňala aj neskôr vzniknuté lokality ako sú Valtov a Várov Šúr, osada Botseg, Zemianske Šúrovce a od konca 15. storočia aj Čepene. Počas 17. storočia bola šúrovská farnosť obsadená nekatolíkmi, avšak neskôr sa do obce vrátili katolícki kazatelia. Od roku 1324 v Šúrovciach pôsobilo viac ako 42 farárov alebo administrátorov farnosti.