Horná Krupá

Obec Horná Krupá sa nachádza v malebnej krajinnej scenérii Trnavskej pahorkatiny, kde sa skrýva v plytkej dolinke Krupského potoka, južne od malebného pohoria Malých Karpát.


Jej susedmi sú obce Naháč na severe, Dolná Krupá na juhu, Horný Dubový na východe a Bíňovce na západe.

História obce Horná Krupá siaha až do roku 1390, kedy o nej máme prvý záznam z vizitácie Bratislavského arcidekanátu. V tom čase ostrihomský arcibiskup Ján Kanis nariadil preskúmať všetky farnosti v rámci arcidekanátu.

Pri prechádzke obcou narazíte na sakrálnu pamiatku srdce Ježišovo, umiestnenú pred rodinným domom s číslom 58. Tento pamätník je osadený v kovovej ohrádke a spočíva na impozantnom betónovom stĺpe.

Ďalšou pamiatkou v obci je socha svätého Floriána, patrona hasičov. Svätý Florián je uctievaný pre svoju odvahu a vernosť svojmu presvedčeniu, ktorú dokázal obetou vlastného života. Táto socha sa nachádza pred domom s číslom 113, kde je aj malá kaplnka s sochou Piety – Panny Márie a Ježiša Krista. Kaplnka je umiestnená v kovovej ohrádke a poskytuje dôstojné miesto pre modlitbu.

Rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša

Rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša, postavený v barokovom štýle medzi rokmi 1741 až 1746, je jedným z dominantných bodov obce. Jeho interiér tvorí jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, čo je zaklenuté krížovou klenbou. Pred kostolom nájdete mohutný kamenný kríž z roku 1885, drevený misijný kríž ako spomienku na sväté misie z roku 1949 sa nachádza tiež v blízkosti.

Pri dome smútku, ktorý je situovaný tesne za kostolom, je zaujímavý nápis na zvone: “Živých zvolávam, mŕtvych pochovávam”. V jeho zadnej časti nájdete kamenný kríž, postavený ako podakovanie za návrat do vlasti od Pavlíny Šimončíkovej, rodenej Hrčkovej, v roku 1894.

Poslednou pamiatkou, ktorú som objavil v Horná Krupá, je mohutný drevený kríž umiestnený v uličke smerujúcej do poľa. Kríž je bez nápisov a je na ňom malý korpus ukrižovaného.

Obec Horná Krupá je dobre vybavená z hľadiska sociálnej infraštruktúry. Okrem už spomenutých miest nájdete v obci aj kultúrny dom, knižnicu, športové zariadenia a obchody. Aj keď obec nepatrí medzi top turistické destinácie regiónu, môžete tu nájsť mnohé zaujímavosti.