Radošovce (TT)

Obec Radošovce sa oficiálne stala samostatnou jednotkou 1. januára 1991, keď sa oddelila od Jaslovských Bohuníc.


Táto malebná obec leží 15 km severne od okresného mesta Trnava, v pokojnom údolí potoka Blava. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 165 metrov a najvyšší bod jej katastrálneho územia dosahuje výšku 190 metrov.

S počtom obyvateľov 406 patrí medzi menšie obce. Infraštruktúra obce je na vynikajúcej úrovni – má vlastný vodovod, modernizovanú elektrickú sieť (1995), telefónne rozvody, káblovú televíziu a v roku 2000 bola dokončená celková plynofikácia.

História obce Radošovce siaha až do 13. storočia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny z rokov 1208-1209, kedy uhorský kráľ Ondrej II. daroval zem Veľké Kostoľany svojmu magistrovi Šebešovi. V tejto listine je spomenutá obec Radošovce pod názvom villa Radichov pri určovaní hraníc s okolitými obcami. Ďalšia listina z roku 1229, ktorá určuje hraničné línie susednej obce Bohunice (Baguna), uvádza obec Radošovce pod menom Wradichov.

V minulosti sa obyvatelia Radošoviec primárne venovali poľnohospodárstvu, čo obec udržala aj po vzniku Československa v roku 1918. Poľnohospodárske družstvo (JRD) bolo založené v roku 1957. Väčšina obyvateľov sa stále venuje poľnohospodárstvu, hoci niektorí pracujú aj v priemyselných podnikoch v Trnave.

Jednou z kultúrnych pamiatok obce je rímskokatolícky kostol svätej Anny, postavený v roku 1762.