Rohov

Obec Rohov s bohatou históriou je nachádzajú sa na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny, kde sa rozprestiera v doline Paseckého potoka, len deväť kilometrov severne od Senice.


Významnou udalosťou pre Rohov bol rok 1960, keď sa zlúčil so svojím susedom, obcou Rybky. To viedlo k vzniku novej obce s názvom Rohovské Rybky. Táto zmena však trvala iba do roku 1990, keď sa obe obce opäť osamostatnili, vrátiac sa k svojej pôvodnej identite.

Pokiaľ sa pozrieme do histórie Rohova, nájdeme zmienku o obci už v časoch, keď bola súčasťou brančského panstva. Čo je zaujímavé, miestni obyvatelia sa v tom čase významne presadili v oblasti vinohradníctva. Vinice v chotári obce sú spomínané už koncom 17. storočia, čo svedčí o dlhej tradícii pestovania hrozna a výroby vína.

Architektonickou dominantou Rohova je klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený v prvej štvrtine 19. storočia na základoch staršej stavby. Táto dvojposchodová budova je naozaj impozantná a na jej čelnej strane dominujú mohutné stĺpy. V súčasnosti je kaštieľ využívaný ako ústav sociálnej starostlivosti pre mládež, čím slúži ako významné a pozitívne centrum v obci.

Medzi sakrálne pamiatky Rohova patrí rímsko-katolícky renesančný kostol sv. Kataríny. Táto nádherná stavba bola postavená v rokoch 1628 až 1636 a v polovici 18. storočia ju upravili do barokového štýlu. Kostol je ozdobený neskorobarokovým hlavným oltárom s obrazom sv. Kataríny. Okolo kostola je vysoká ohrada, ktorá v čase vojenských nepokojov v 17. a 18. storočí slúžila ako obranný múr. Tento fakt pripomína bohatú a dramatickú históriu obce, ktorá sa odráža aj v jej architektúre.