Drahovce

Drahovce sa nachádzajú na pravom brehu rieky Váh, necelých 6 km južne od okresného mesta Piešťany.


So svojimi viac ako 2 500 obyvateľmi patria k najpočetnejším obciam v okrese Piešťany.

Obec je situovaná na hlavnej štátnej ceste medzi mestami Trnava a Piešťany, v južnej časti Považského výbežku Podunajskej roviny na nížine rieky Váh. Je druhou najväčšou obcou v okrese Piešťany podľa počtu obyvateľov. Veľká časť jej územia je pokrytá úrodnými hnedozemami.

Katastrálna mapa obce je súčasťou povodia najdlhšej slovenskej rieky Váh.

Drahovce sú známe vďaka jazerám, ktoré sa nachádzajú juhovýchodne od obce a vznikli pri ťažbe štrkopieskov. Počas leta jezero využívajú mnohí na osvieženie vo vode, zatiaľčo v ostatných ročných obdobiach slúži hlavne pre športový lov rýb. Pri Drahovciach sa nachádza približne 12 takýchto jazier, vrátane najznámejších – jazera Važina a jazera Baková. Severovýchodná časť Drahovce susedí s katastrom vodnej nádrže Sĺňava.

Obecný erb, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom 22. apríla 1997, je vystavený na obecnom úrade a na vchode i východe z obce. Symbolizuje tri klince, ktoré pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Sú súčasťou tzv. arma Christi a sú tiež symbolom Rádu jezuitov, ktorí pôsobili v obci. Slnko a dva klasy na erbe zobrazujú slnečný kraj a úrodnú pôdu, ktoré sú charakteristické pre obec.

Drahovčanom sa kedysi hovorilo Važina

Drahovčanom sa kedysi hovorilo Važina, a na brehu rieky Váh sa nachádzala osada Baková. V roku 1773 ju však zničila povodeň a obyvatelia Bakovej sa presťahovali do Važiny. Odvtedy sa obyvateľom Važiny začalo hovoriť “drahí” – Drahovčania, a podľa toho sa neskôr pomenovala aj obec. Prvá písomná zmienka o Drahovciach pochádza z Zoborskej listiny z roku 1113, kde sa spomína aj obec Piešťany.

Medzi dôležité pamiatky v Drahovciach patrí stredoveký románsky kostol z 11. storočia zasvätený sv. Martinovi, barokový rímskokatolícky kostol zo 17. storočia, kaplnka sv. Cyrila a Metoda z 19. storočia a rímskokatolícky kostol navštívenia Panny Márie z 19. storočia. Zaujímavou pamiatkou je aj zvonica z roku 1770, ktorú obyvatelia po druhej svetovej vojne odstránili a obnovili v roku 1994. V obci nájdeme aj pomníky padlým vojakom z oboch svetových vojen.