Smolinské

Obec Smolinské, ktorá sa nachádza v Chvojnickej pahorkatine len tri kilometre severne od Šaštína-Stráží, je miestom bohatým na históriu a kultúrne dedičstvo.


Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1392, kedy bol jej názov zaznamenaný ako Somola. V priebehu storočí prechádzal názov obce niekoľkými zmenami – od Zmolenyche cez Zmolyncz a Szmolinszka až po súčasný názov Smolinské. Tieto názvy odvodené od slov smol alebo zmol sú pravdepodobne odkazom na miestnu produkciu smoly alebo dechtu z prírodných zdrojov, ako napríklad miazgy borovíc, briez, brestov a podobných stromov.

V stredoveku sa Smolinské vyvíjalo ako poddanská obec, ktorá bola súčasťou šaštínskeho panstva. Od 18. storočia bola obec majetkom Habsburgovcov. Obyvatelia Smolinského sa zaoberali predovšetkým roľníctvom a vinohradníctvom. Dokonca sú zaznamenané rozsiahle vinice, ktoré existovali v obci už na začiatku 18. storočia.

Hlavnú kultúrno-historickú hodnotu obce tvoria jej pamiatky. V obci sa zachoval rímsko-katolícky barokový kostol sv. Jakuba, ktorý bol postavený v roku 1720 na mieste staršieho gotického kostolíka. Kostol bol v roku 1924 prestavaný. Medzi sakrálne stavby obce patrí aj kaplnka Panny Márie, ktorá bola postavená na konci 19. storočia, a Mariánsky stĺp z roku 1678. V obci sa nachádza aj neskorobaroková zvonica z konca 18. storočia. Azda najvzácnejšia historická pamiatka v obci je pamätná tabuľa spisovateľa Jána Donovala.

Celkovo je Smolinské miestom, ktoré hrdosťou stráži svoje kultúrne a historické dedičstvo, či už v podobe architektonických pamiatok alebo tradičného remesla a roľníctva. Táto obec je dokonalým príkladom toho, ako história a kultúra môžu formovať a obohacovať miestnu komunitu.