Štefanov

Obec Štefanov, nachádzajúca sa na západnom Slovensku, leží na zaujímavom mieste, kde sa stretávajú dva rozdielne typy krajiny.


Na jednej strane sa rozprestiera Chvojnická pahorkatina, ktorá je charakterizovaná príjemnými kopcovitými územiami a na druhej strane sa nachádza Borská nížina, ktorá je známa svojou rovinatou krajinou. Tieto dve krajiny sa stretnú práve v Štefanove, ktorý je od mesta Šaštín-Stráže vzdialený približne päť kilometrov smerom na severovýchod.

Historické záznamy o Štefanove sa datujú až do roku 1392, kedy bola obec prvýkrát spomenutá v písomnej forme pod názvom Chepan. Toto meno pravdepodobne vzniklo na základe mena Čepan, ktorého sa považuje za jedného zo zakladateľov osady. Štefanov sa v písomných záznamoch objavuje aj pod inými menami, ako je Chepanoua z roku 1396 a Chepano z roku 1532. Tieto mená sa používali v období, kedy bola obec súčasťou holíčskeho panstva.

Neskôr, v priebehu dejín, sa Štefanov stal súčasťou šaštínskeho panstva. Od roku 1736, počas vlády Habsburgovcov, obec prešla do ich vlastníctva. V priebehu 18. storočia sa v obci nachádzali tri mlyny a mohutné vinice. Občania sa v tomto období zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a pestovaním konopí. Tieto činnosti prinášali obyvateľom obce zdroj obživy.

Kultúrnu a historickú hodnotu Štefanova zvyšuje prítomnosť niekoľkých významných pamiatok. Jednou z nich je rímsko-katolícky neogotický kostol sv. Kataríny. Tento kostol bol postavený v roku 1937 na mieste staršieho kostola, ktorý pochádza z roku 1561. Hlavný oltár s obrazom sv. Kataríny je dielom E. Massányiho, známeho slovenského umelca. Na okraji obce sa nachádza neogotická kaplnka postavená na začiatku 20. storočia a malá murovaná stavba, známa ako Božie muky.

V prípade, že sa rozhodnete navštíviť Štefanov, môžete sa tešiť na bohatú históriu a krásne pamiatky, ktoré obec ponúka. Je to miesto, kde sa spájajú dve rozličné krajiny a kde sa staré tradície spájajú so súčasnosťou.