Horné Mýto

Horné Mýto je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


V období 1960-1990 bola obec Horné Mýto spojená s Trhovou Hradskou pod názvom Trhové Mýto. Po roku 1990 sa obce opäť oddelili a vrátili ku svojim pôvodným názvom.

Pôvod názvu Horné Mýto sa nachádza ako “Wamus” v zozname vyberača pápežského desiatku z roku 1268. Je to odvodenina maďarského výrazu pre mýtne miesto (vámos hely). Hoci sa o obci hovorí pomerne skoro, presný dátum jej vzniku nie je známy, pretože nie je uvedená v zozname strážnych miest.

V starom Uhorsku existovalo viacero obcí s týmto názvom. Pre lepšie rozlíšenie bol žitnoostrovskému mýtnemu miestu pridaný prívlastok Felső Vámos (Horné Mýto) a Szigetközi Alsó Vámos (dolné mýto, dnes Vámosszabadi). Obec sa však nazývala Vámosfalu až do roku 1913.

V dedine sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého postavený v roku 1757.