Bíňovce

Obec Bíňovce leží na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Trnávky.


Obec je od krajského mesta Trnava vzdialená približne 15 kilometrov a od Bratislavy necelých 60. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1330, keď patrila hradu Ostrý kameň. Za Rákócziho povstania začiatkom 18. storočia bola úplne zničená.

V obci malo prevahu slovenské etnikum, ale po bitke pri Moháči v roku 1526 prišlo k migrácii Chorvátov. Najväčšia vlna prebehla v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 16. storočia. Osídlili oblasť Záhoria a územie pod Malými Karpatami na panstve Ostrý Kameň. V matrikách farnosti z druhej polovice 17. storočia sú už mená ako Balažovič, Kolarovič, Miškovič, Mikinič, Žilkovič, Petrovič. Zaujímavú skupinu tvorili nositelia cudzokrajných mien Anetta a Ormady. Ich pravlasťou je Taliansko.

V obci stojí kostol Sv. Michala Archanjela, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Na mieste súčasného kostola stála pôvodne iba malá kaplnka, ktorú dal postaviť smolenický zeman Michal Počuch. Za rok stavby sa považuje rok 1733 a kostolná veža bola pristavená v roku 1788. Veža je zakončená cibuľovou plechovou strechou s latinským krížom. Vo veži sa nachádzajú zvony z rokov 1740 a 1745.

Interiér je jednoloďový barokový s polygonálnym uzáverom je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a oválnymi štukovými obrazcami. Novogotický oltár s Božským Srdcom bol liturgicky upravený v osemdesiatych rokoch. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín. Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

V obci sa nachádzajú ďalšie sakrálne plastiky, ktoré sú výsledkom zbožnosti, úcty a nádejí, ale aj postojom miestnych ľudí k životu v minulosti.

Obec leží pod úpätím Malých Karpát v susedstve obce Trstín a tak sa z nej dajú podnikať výlety do neďalekých Smoleníc či už na zámok alebo do jedinej jaskyne na západnom Slovensku Driny. Pre turistov a cykloturistov zas ponúkajú veľký výber trás cesty a cestičky v Malých Karpatoch. Z obce je pekný výhľad nielen na Smolenický zámok ale aj na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby, ktorý sa týči vo vzdialenosti necelých 10 kilometrov.