Macov

Macov je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec Macov je prvýkrát doložená v roku 1367 pod názvom Machhaza. Neskôr sa objavujú aj ďalšie názvy, ako Keethmaczhaza (1441), Maczhaza (1773) a konečne Macov (1927). V minulosti bola súčasťou Bratislavského hradu a neskôr panstva Bratislava v rámci dištriktu Holice. Macov mal v 15. storočí viacerých majiteľov vrátane rodín Bittó, Rozgonyi a Bessenyő. V 16. storočí sa Maczháza opäť uvádza ako kráľovsky majetok.

Počet obyvateľov sa pohyboval v rokoch 1574 až 1828 od štyroch poddanských rodín (1574) po 64 obyvateľov žijúcich v 79 domoch (1828). Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Majiteľmi obce boli aj členovia rodiny Pálffy, ktorí tu udržali svoj majetok až do 20. storočia.

Po prvej svetovej vojne bol na skonfiškovanych pozemkoch Pálffyovcov založený kolónia pre 26 rodín. Slovenský názov Macov sa začal používať od roku 1927. V roku 1938 žilo v obci 14 moravských, 3 české, 2 slovenské a 7 maďarských rodín. Počas druhej svetovej vojny bola obec pripojená k Maďarsku (1938 – 1945).

V roku 1976 bola obec pričlenená k Trnávke, ale v roku 1990 sa opäť osamostatnila a získala vlastnú samosprávu. Národnostné zloženie ostalo pestré, keďže tu žijú Slováci, Maďari a Česi. V roku 2011 bolo medzi obyvateľmi Macova 25 Čechov.

V súčasnosti prebieha v Macove rozsiahla výstavba a počet obyvateľov vzrástol na viac ako 300. Obec investovala do rekonštrukcie kultúrneho domu, vybudovania parkoviska a okolia obecného úradu, ako aj rozšírenia detského ihriska.