Bučany

Obec Bučany, sa nachádza v srdci Slovenska, konkrétne v okrese Trnava, ktorý je súčasťou Trnavského kraja.


Geograficky je obec situovaná v malebnej Podunajskej pahorkatine, kde sa stretávajú geomorfologické časti Trnavská tabuľa a Dudvážska mokraď. Srdcom obce preteká potierajúci potok Horná Blava, ktorý svoje vody smeruje východne, kde sa vléva do pokojného toku Horného Dudváhu.

Severný okraj obce Bučany je pretkaný cestnou spojkou I/61, ktorá sa tiahne od Trnavy smerom na sever do Piešťan. Z tejto hlavnej komunikácie sa odpojujú dve cesty III. triedy – III/1228 a III/1337, ktoré pokračujú až do Sládkovičova. Od roku 1876, v juhovýchodnej časti obce, sa preháňa železničná trať Bratislava – Žilina, ktorá významne prispieva k spoju obce s okolitými mestami. Trnava, historické mesto plné kultúry, je od Bučan vzdialená len 9 km juhozápadným smerom. Smerom východne, vzdialený 10 km, sa rozprestiera mesto Hlohovec. Severovýchodne od obce, vzdialené o 24 km ležia známe kúpele Piešťany. Približne 9 km severne od obce sa týči atómová elektráreň Jaslovské Bohunice.

História obce Bučany siaha až do dávnych dôb. Obrovské množstvo archeologických nálezov z obdobia neolitu rôznymi spôsobmi potvrdzuje, že túto oblasť osídlili už v 6. tisícročí pred naším letopočtom. Prvé obyvateľstvo tvorili nositelia západnej lineárnej keramiky. Nálezy z neskoršieho obdobia pochádzajú od roľníkov lengyelskej kultúry, ktorých osada sa rozprestierala na ploche 6-7 hektárov. Zaujímavé je, že v Bučanoch boli nájdené unikátne plastiky žien a domácich zvierat, ktoré sú nazývané Bučianskymi venušami.

Najstaršia písomná zmienka o Bučanoch sa nachádza v listine z roku 1258, kedy sa obec spomína pod názvom Buud Zulgaiauriensis. V priebehu storočí bol názov obce upravovaný a modifikovaný, až kým v roku 1913 nedošlo k spojeniu Dolných a Horných Bučan. Od tohto roku sa obec oficiálne nazýva Bučany.

Obec Bučany je bohatá na kultúrne pamiatky a historické objekty. Miestny barokový kostol sv. Margity Antiochijskej bol postavený v roku 1700 a dodnes je miestom kde sa obyvatelia stretávajú na bohoslužbách. V obci sa nachádza aj neskorobarokový kaštieľ, Nyáryovská kúria, Očkayovský kaštieľ a Zayovská kúria. Tieto historické budovy dotvárajú celkový obraz obce a sú dôkazom jej bohatej histórie a kultúrneho dedičstva.