Čakany

Obec Čakany sa nachádza severne od štvrtka na Ostrove v Dunajskostredskom okrese, ktorý je súčasťou Trnavského kraja.


Podľa sčítania obyvateľov zo roku 2001 bol počet obyvateľov 565, pričom 91 % týchto obyvateľov predstavovali Maďari a zvyšných 9 % Slováci.

Čakany sú momentálne malou obcou, avšak v tomto regióne vždy zohrávali významnú úlohu. Prvý písomný záznam o obci pochádza z roku 1254 pod názvom Chakan. Pôvodne sa jednalo o poddanskú obec cisterciánskeho opátstva v Piliši a od 16. storočia patrila opátstvu v Zirczi. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia sa v obci usadili Moravania, ktorí sa postupne zmiešali s pôvodnými maďarskými a nemeckými obyvateľmi. Obyvatelia sa tradične venovali poľnohospodárstvu, chovu hovädzieho dobytka a od 18. storočia aj chovu oviec.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela, ktorý je jednoloďovou barokovou stavbou s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou datovanou do konca 17. storočia. Kostol bol na začiatku 18. storočia zničený, ale v roku 1712 bol obnovený a v roku 1823 prešiel klasicistickou úpravou fasády. V interiéri sa nachádza pruská klenba, hlavný oltár a dva bočné oltáre sv. Anny a sv. Bernarda z druhej polovice 18. storočia. Kostol sa môže pýšiť výmaľbou realizovanou v roku 1930.

V obci sa nachádza aj barokový kaštieľ, ktorý je dvojpodlažnou stavbou so štyrmi nárožnými vežami z konca 17. storočia. Kaštieľ dal postaviť arcibiskup Juraj Selepčéni a v súčasnosti slúži ako liečebno-výchovné sanatórium. Jeho interiéry sú pokryté valenými klenbami a českými plackami. K jeho architektonickým zaujímavostiam patrí dvojramenné centrálne schodisko a miestnosti vo vežiach s klenbami a podkasanými lunetami.

Čakany sú obec, ktorá si zachovala bohaté ľudové zvyky, jazyk a kultúru. O jej budúcnosť sa starajú jej obyvatelia, ktorí majú v rukách silný potenciál pre ďalší rozvoj.