Veľká Paka

Veľká Paka je malá obec v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda.


Leží v nadmorskej výške 123 metrov a má rozlohu 18,36 km². K 31. decembru 2022 mala obec 1 023 obyvateľov, čo predstavuje hustotu obyvateľstva približne 55,72 osôb na km².

História Veľkej Paky siaha do roku 1222 alebo podľa iných zdrojov do roku 1250. V minulosti sa tu našli hrobové nálezy maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Dnešnú podobu získala obec zlúčením s Čukárskou a Malou Pakou v roku 1941. Veľká Paka sa skladá z troch miestnych častí: Čukárska Paka, Malá Paka a Veľká Paka.

V obci sa nachádzajú rôzne pamiatky, ako napríklad mohyla z doby Hallstattskéj archeologickej lokality alebo rímskokatolický kostol svätého Ladislava. Tento barokový kostol bol postavený v roku 1678 a prešiel zásadnou prestavbou v duchu moderny v roku 1937. V interiéri sa nachádza barokovoklasicistický oltár z druhej polovice 18. storočia. Medzi ďalšie pamiatky patrí prícestný kríž z roku 1830.

V obci Veľká Paka je k dispozícii moderný kultúrny dom, penzión a rybník, ktoré slúžia ako miesta pre rekreáciu a kultúrne podujatia.