Veľké Dvorníky

Veľké Dvorníky je obec situovaná v Trnavskom kraji, okrese Dunajská Streda, v regióne Podunajsko.


Nachádza sa na nadmorskej výške 114 metrov nad morom a jej rozloha je 7,99 km². K 31. decembru 2022 mala obec 1 366 obyvateľov s hustotou 170,96 obyv./km².

História názvu Veľké Dvorníky siaha až do roku 1252, keď sa objavil v listine pod názvom “Vduarnok”. V ďalších rokoch prešiel názov viacerými zmenami – v roku 1346 ako “Nogwduornuk”, v roku 1786 ako “Nagy-Udvarnok” a napokon v roku 1927 ako “Veľké Dvorníky”.

V minulosti bol na území dnešnej obce hrad Szolgagyőr, ktorý patril medzi prvých hradných žúp a bol súčasťou raného uhorského samosprávneho celku. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1399. V tom čase bol centrom Dolného Žitného ostrova.

Majetkom Veľkých Dvorníkov sa stali v roku 1341 hradné nevoľníci mesta Požoň. Neskôr, v roku 1380, kráľ Ludovít I. daroval obec Jakubovi, synovi Mikuláša Pókatelekiho.

V priebehu rokov sa vlastníctvo obce menilo. Patrila viacerým šľachtickým rodinám, ako napríklad grófom Baziniovcom a Szent-Györgyiovcom či rodinám Kondéovcov, Bittovcov, Bačákovcov, Bíróovcov a Saboovcov.

Dôležitým míľnikom v histórii bol rok 1828

Dôležitým míľnikom vo veľkodvornickej histórii bol rok 1828, kedy sa tu uviedol počet 49 domov s 356 obyvateľmi. Na začiatku 20. storočia už malo Veľké Dvorníky 58 domov a 372 obyvateľov.

Kultúrne pamiatky obce zahŕňajú kaplnku Svätej trojice z konca 19. storočia a katolícky kostol z roku 1953 s oltárom Panny Márie z roku 1859. Zaujímavou architektonickou stavbou je aj renesančný kaštieľ zo 17. storočia, ktorý dal postaviť istý vysokopostavený dôstojník.

V roku 1960 sa Veľké Dvorníky spojili s Malými Dvorníkami a Búšlakom, čím vznikol samosprávny celok s názvom Dvorníky na Ostrove. Toto spojenie však trvalo len do roku 1990, keď sa obce znovu osamostatnili.

Miestna samospráva Veľkých Dvorníkov prešla od roku 1990 niekoľkými zmenami. V súčasnosti má 10 členov vrátane starostu a 9 poslancov.

Veľké Dvorníky predstavujú obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ktorá si zachovala svoj autentický charakter. V dnešnej dobe ponúka svojim obyvateľom príjemné prostredie na život a udržuje si spolu s ostatnými dedinami v regióne silné tradície a spoločenské hodnoty.