Moravany nad Váhom

Moravany nad Váhom je slovenská obec, situovaná na ľavom brehu rieky Váh, kde sa Striebornica vlieva do Váhu.


Táto obec sa nachádza približne 5 km východne od Piešťan, na vyvýšenej terase nad riekou.

Obec je významná pre svoju historickú hodnotu, ktorú súčasne dokazujú archeologické nálezy z oblasti. Tieto nálezy potvrdzujú, že územie obce bolo v minulosti domovom lovcov mamutov, a neskôr sa stalo sídliskom volútovej a lengyelskej kultúry. Nálezy zahŕňajú rôzne kamenné nástroje, zbrane, šperky a plastiky.

Najznámejším archeologickým pokladom Moravan nad Váhom je soška ženy, vyrezávaná z mamutieho kla, nazývaná Venuša z Moravian. Tento umelecký predmet je datovaný do obdobia 22 800 rokov pred Kristom, čo ho radí medzi najstaršie doklady výtvarného prejavu na Slovensku. Originál tejto sošky je súčasťou exponátov v expozícii Klenoty dávnej minulosti Slovenska, nachádzajúcej sa na Bratislavskom hrade.

Prvý písomný záznam pochádza z roku 1348

Prvý písomný záznam o existencii obce pochádza z roku 1348, kedy sa obec volala Marwan. Obec bola súčasťou panstva Tematín a jej názov sa postupne menil. Napríklad v roku 1395 bola označovaná ako Marwa, v roku 1773 Morwa, v roku 1786 Morowán a Morowánka, v roku 1808 Moraván a Morawany, v rokoch 1863 – 1913 Moraván, v roku 1920 Moravany a od roku 1927 nesie meno Moravany nad Váhom.

V 18. storočí bol na miestnom Váhu postavený komp a hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo, pestovanie chmeľu a viniča, ako aj tkanie konopného plátna. Obec tiež hostila papierničku, zápalkáreň, mlyn a tehelňu.

K obci boli v roku 1976 pripojené aj obce Ducové a Hubina. Hubina sa však odpojila 1. septembra 1990 a Ducové 1. septembra 1992.

Moravany nad Váhom je známe aj svojimi histórickými pamiatkami, ako je Renesančný kaštieľ zo 16. storočia, ktorý bol neskôr zbarokizovaný, alebo kostol Ružencovej Panny Márie. Kaštieľ bol v minulosti vo vlastníctve rodín Motešických, Čákiovcom a Zičiovcom. Po predaji zahraničným fyzickým osobám v roku 2006 začal kaštieľ chátrať. Avšak v roku 2017 ho odkúpili manželia Vydrovci, ktorí začali s jeho rekonštrukciou a obnovou kultúrnych podujatí v areáli.

Kostol svätého Martina, ďalej známy ako “Horný kostol”, je najstaršou pamiatkou obce. Kostol bol pôvodne stredoveký, ale v roku 1756 k nemu bola pristavaná baroková kaplnka a koncom 18. storočia bol klasicisticky prestavaný.

“Dolný kostol” – Kostol Ružencovej Panny Márie pochádza z rokov 1866-73. Veža k nemu bola pristavaná v roku 1903. Kostol je postavený v neoklasicistickom štýle a interiér je v barokovom štýle poslednej tretiny 18. storočia.

Vodná nádrž je miestom pre rekreačné aktivity

V idylickom prostredí doliny, kde si cestu razí potok Striebornica, sa skrýva malá vodná nádrž. Táto oblasť je obľúbeným miestom pre rekreačné aktivity. Pri rieke Váh si môžete vychutnať kúpanie uprostred prírody. Najčastejšie navštevovaným miestom je lokalita Prúdy, kde hladina rieky poklesá a tok sa pre niekoľko stoviek metrov zrýchľuje.

Na konci malebnej Výtockej doliny, smerujúcej od obce až k vrcholom hôr, sa nachádza fascinujúce krasové územie známe ako Sokolie skaly. Tento raj pre dobrodruhov skrýva jaskyne, ktoré boli kedysi obývané, a skalnatý útes, ktorý ponúka možnosti pre horolezectvo. Turisti môžu obdivovať aj panorámu Krahulčích vrchov a okolitých lesov.

Na severozápadnom okraji obce nájdete prírodnú pamiatku Veľký jarok, sprašové rokliny, ktoré sú významným paleontologickým náleziskom. Neďaleko starobylej bane, ukrytej v srdci lesa, sa nachádza Jaskyňa pod vyrúbaným, kde môžete naraziť na kolónie netopierov.


Places in Moravany nad Váhom

Objav Viac...