Holice

Holice predstavujú obec situovanú v juhozápadnej časti Slovenska.


Táto obec, ktorá sa nachádza v srdci Žitného ostrova v rámci Podunajskej nížiny, je administratívne zaradená do Dunajskostredského okresu v rámci Trnavského kraja. Vzdialenosť od hlavného mesta Bratislava je približne 38 kilometrov a od okresného mesta Dunajská Streda len 11 kilometrov. S rozlohou viac ako 2 320 hektárov sa Holice tiahnu na nadmorskej výške približne 120 metrov.

Holice v dnešnej podobe vznikli spojením ôsmich obcí, ktoré boli pôvodne samostatné. Tieto obce zahŕňajú Beketfa, Čéfa (maďarsky Cséfalva), Čentöfa (maďarsky Csentőfa), Kostolnú Galu (maďarsky Egyházgelle), Malú Budafu (maďarsky Kisbudafa), Veľkú Budafu (maďarsky Nagybudafa), Starú Galu (maďarsky Ógelle) a Póšfu (maďarsky Pósfa). Táto tradícia je u obyvateľov Holíc stále živá, a s hrdosťou sa hlásia k svojim koreňom a zvyklostiam.

Holice ako teritoriálna jednotka vznikli v roku 1940 slúčením Beketfy, Póšfy, Kostolnej Galy a Starej Galy. K týmto obciam pripojili v roku 1960 Čéfu, Čentöfu, Veľkú Budafu a Malú Budafu.

V 13. storočí patrili Holice dvorníkom, kráľovským služobníkom a v roku 1253 bratislavskému hradu. V roku 1328 bratislavský župan oslobodil obyvateľov Holíc od platenia všetkých daní a povinností. Kráľ Matej v roku 1466 ešte rozšíril ich výsady. Už v 14. storočí sa obec Holice stala sídlom samosprávneho celku, do ktorého patrilo 18 obcí. Táto obec však od 17. storočia postupne strácala svoje osobitné postavenie a v 18. storočí sa stala poddanskou obcou. Holice boli súčasťou majetkového komplexu rodiny Pálffyovcov. Hrdosťou obce je rímskokatolícky kostol zasvätený svätým Petrovi a Pavlovi.

Zoznam pamätihodností obce Holice je pomerne bohatý

V sekcii sakrálnych pamiatok sa nachádzajú tri kaplnky v lokalitách Malá Budafa, Stará Gala a Čechová, šesť božích múk v oblastiach Kostolná Gala, Póšfa, Čentöfa, Malá Budafa, Veľká Budafa a chotár Starej Galy, a dva kríže v lokalitách Stará Gala a Veľká Budafa.

Zoznam pamätihodností ďalej obsahuje 7 pamätníkov, medzi ktoré patria pamätníky obetiam svetových vojen, pamätník Turul so svätou korunou, pamätník nenarodených detí, a tri pamätníky venované prvým písomným zmienkam častí obce (Póšfa, Čechová, Čentöfa).

V oblasti občianskych stavieb sa môžeme obrátiť na vilu a dom rodu Vermes, socha Merkúra vo Veľkej Budafe či sedliacky dom v časti Čentöfa. Rovnako aj sklad obilia a poľnohospodárske budovy v časti Beketfa, sedliacky dom a budova bývalej cirkevnej školy a starej školy na Kostolnom námestí, sedliacky dom v Starej Gale a budova bývalej školy v Čechovej. V rámci obce sa nachádzajú aj dve tradičné studne (Čehová, Kostolná Gala) a 8 zvoníc.

V zozname hrobov a pohrebísk sú uvedené cintoríny v časti Čentöfa, židovský cintorín v Kostolnej Gale a 6 hrobov (Imre Manger v Kostolnej Gale, János Molnár, Gyula Mészáros a Peter Mészáros v Starej Gale, a krypta rodu Vermes vo Veľkej Budafe).

Prírodné dedičstvo obce je pomerne bohaté

Prírodné dedičstvo obce je pomerne bohaté a zahŕňa lesopark „Nagykert“ (veľká záhrada) vo Veľkej Budafe, dub na Kostolnom námestí a lužnú lúku v časti Beketfa.

V zozname hmotných hnuteľných pamiatok sa nachádzajú dve zbierky. Zbierka historických dokumentov a fotografií „Gelle Község Adattára” a umelecká zbierka „Message Art“. V rovnakom zozname sú uvedené dva predmety. Vyrezávaný stĺp na Kostolnom námestí a tkáčsky stav (krosná) v budove bývalého obecného úradu.

Do zoznamu nehmotných pamiatok bolo zaradených 9 historických udalostí. Medzi ne patria prvá písomná zmienka obce Beketfa (1423), Čehová (1349), Čentöfa (1345), Kostolná Gala (1245), Malá Budafa (1773), Veľká Budafa (1251), Stará Gala (1496), Póšfa (1416). Rovnako aj prvá písomná zmienka kostola (1253). Rovnaký zoznam obsahuje aj staré zemepisné názvy: Kálmánov hon, Kondoroš, Tabovka (všetky k.ú. Čéfa), Pod Montovákom (k.ú. Stará Gala), Ihánta (k.ú. Malá Budafa), Tŕstie, Bečkedské, Poteho osada a Regence (všetky k.ú. Beketfa).