Vojka nad Dunajom

Vojka nad Dunajom je malebná obec s bohatou históriou a veľkým potenciálom do budúcnosti, nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti Žitného ostrova, v tesnej blízkosti slovensko-maďarskej štátnej hranice.


Je situovaná medzi dvomi korytami Dunaja, pri vodnom diele Gabčíkovo, spolu s ďalšími dvomi obcami – Dobrohošťom a Bodíkmi. Tento jedinečný prírodný ráz robí z Vojky obľúbené miesto pre turistiku. Jej strategická poloha vedľa Bratislavy, slovensko-maďarského hraničného priechodu pri Rajke a slovensko-rakúskeho hraničného priechodu pri Bergu predstavuje veľkú výhodu.

História Vojky siaha až do roku 1186. Vtedy bola prvýkrát písomne zmienená pod názvom Vayka. Neskôr bolo meno obce zmenené na Woyka (1254-1255). Podľa legiend dostala obec svoje meno po prvom uhorskom králi Štefanovi (poznámém ako Vajk), ktorý tu bol zachránený dvoma rybármi potom, čo spadol do vody pri lovení jelena. Obyvatelia Vojky sa tradične živili rybolovom, zlatouhliavkou a poľnohospodárstvom. V roku 1828 mala obec 1 101 obyvateľov.

V roku 1940 bola k Vojke pripojená susedná obec Kyselica, avšak v roku 1981 bola opäť oddelená kvôli stavbe prívodného kanála. Výstavba Vodného diela Gabčíkovo v blízkosti obce značne ovplyvnila jej vývoj a počet obyvateľov.

Od roku 1992, keď bol napustený nový prívodný kanál Dunaja, sa Vojka ocitla na ostrove spolu s Dobrohošťom a Bodíkmi. Do obce sa dá dostať tromi spôsobmi: kompou z Kyselice, cestnou dopravou od Čunova a od Gabčíkova.

Dominantou obce je rímskokatolický kostol sv. Michala Archanjela z roku 1771. Ide o jednoloďovú barokovo-klasicistickú stavbu so segmentovým ukončením presbytéria a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty. Interiér kostola je bohatý na umenie vrátane hlavného oltára zo začiatku 20. storočia, staršieho klasicistického obrazu zo začiatku 19. storočia a bočných oltárov Povýšenia sv. Kríža a Navštívenia Panny Márie z roku 1802.

Vojka nad Dunajom je obec s pestrým kultúrnym dedičstvom, atraktívnou polohou a množstvom príležitostí pre rozvoj turistiky a spolupráce s okolitými obcami. Je to ideálne miesto pre všetkých, ktorí hľadajú pokojné prostredie v tesnej blízkosti historických pamiatok, prírody i modernej infraštruktúry.


Places in Vojka nad Dunajom

Objav Viac...