Jahodná

Jahodná je obec situovaná na severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, približne 10 km od okresného mesta.


Väčšina jej územia sa rozprestiera na ľavom brehu Malého Dunaja, ale časť obce zasahuje aj na pravý breh rieky. Na území obce sa nachádza niekoľko malých majerov.

Pôvod názvu obce je nejasný, ale podľa legendy mohol vzniknúť okolo roku 1460, keď vojaci kráľa Mátyása poľovali v miestnych lesoch a miestne dievčatá im ponúkli čerstvé jahody. Osada bola pôvodne situovaná na pravom brehu Malého Dunaja a prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1552.

V minulosti patrila obec viacerým známym rodinám, ako napríklad Báthorym, Thurzom alebo Esterházyovcom. Rybárstvo bolo dôležitým zdrojom potravy a príjmov pre miestnych obyvateľov. Kompa cez Malý Dunaj slúžila na prepravu až do roku 1940, kedy bola vybudovaná mostná konštrukcia. Tento most bol neskôr zničený a až do roku 1992 bola premávka riešená provizórne.

Jahodná bola známa vďaka mlynárstvu, ale z jedenástich mlynov sa zachovali len dva. Dnes je jediným technickým pamiatkovým objektom mlyn, ktorý bol postavený koncom 19. storočia a neskôr prerobený na vodnú pílu.

Obec poskytuje bohaté možnosti rekreácie a vodných športov, čo ju robí atraktívnou pre turistov už od konca 50-tych rokov. Okolie Malého Dunaja láka na vodné túry, rybolov či plávanie. V obci sa nachádza park so vzácnymi drevinami, športový areál, prístavisko a požičovňa člnov.

Každoročne sa v Jahodnej konajú kultúrne podujatia, ako bábkársky festival “Katica”, fašiangové slávnosti organizované dobrovoľnými hasičmi či hromadné výlety na člnoch pri príležitosti Veľkonočnej nedele alebo 1. mája. Od roku 1997 sa tu tiež každoročne koná Deň obce s bohatým programom vrátane vystúpenia známeho umelca alebo hudobnej skupiny z Maďarska.